Lokale

Halvseine konsumsorter i Midt-Norge 2015

Vi presentere her forsøksresultat for sortsprøving fra 4 felt i Midt-Norge og middel av 13 felt i åra 2013-15. I 2015 var det hos oss utprøving av 2 nye sorter til konsum.

Les mer ›

Forsøk i gulrot og potet 2014

Årets forsøksfelt i gulrot og potet er lagt ut.

Les mer ›

Sortsprøving av halvsein potet i Midt-Norge

Det er dei halvseine sortane som har størstedelen av marknaden i Noreg (80-85 %).

Les mer ›

Kvalitetsproduksjon av mandelpotet

"Potetlefsa" - en praktisk orientert "kokebok" for mandelpotetdyrkere.

Les mer ›

Kvalitetsproduksjon av mandelpotet

"Potetlefsa" - en praktisk orientert "kokebok" for mandelpotetdyrkere.

Les mer ›