Lokale

Tørråtesituasjonen og vekstavslutting 2016

Tørråtesituasjonen er generelt veldig bra. Har til no ikkje funne tørråte i åker kor det er gjennomført tørråtebekjemping i tråd med vêr og varsel.

Les mer ›

Tørråtesprøyting og regnfasthet.

Det er ustabile vær for tiden, og viktig å være beskyttet mot tørråte. Følg med på tørråtevarslene på Vips

Les mer ›

Tørråtestrategi

Ragnhild Nærstad, fra Syngenta var med på markvandringer i vårt område i juni. Her har vi laget en oppsummering etter hennes innlegg.

Les mer ›

Vanning til potet

Poteten bør ha jamn vanntilgang helt fra begynnende knollansetting fram til vekstavslutning. Nok vann bedrer knollansetting og beskytter mot flatskurv.

Les mer ›

Husk å fyll ut den nye plantevernjournalen!

Du må kunne dokumentere hvorfor du utfører plantevern som du gjør. Vårt forslag til journal kan tilpasses dine behov, og gjør jobben litt enklere.

Les mer ›

Ugrassprøyting i potet?

For de som satt potet i første halvdel av mai kan det være aktuelt med ugrassprøyting. Nå har det vært litt nedbør slik at det er god jordfuktighet, noe ugrasmidlene i potet gjerne vil ha.

Les mer ›

Tidligpotet

Tips fra erfagruppe i tidlig potet i forrige uke.

Les mer ›

Halvseine konsumsorter i Midt-Norge 2015

Vi presentere her forsøksresultat for sortsprøving fra 4 felt i Midt-Norge og middel av 13 felt i åra 2013-15. I 2015 var det hos oss utprøving av 2 nye sorter til konsum.

Les mer ›

Graveprøver og virustesting av settepotet

Som tidligere år er det tatt ut graveprøve på årets avling i potet i uke 35. 14 prøver er tatt ut, - 8 prøver i Stjørdal/ Frosta, og 6 prøver i Levanger/Verdal.

Les mer ›

Beising av potet - bedre avling og kvalitet

Det er i løpet av mange år gjennomført forsøk med ulike middel og metodar for beising av settepotet. Hovudkonklusjonen i dei norske forsøka er at beising både gir auka avling og betre kvalitet.

Les mer ›

Ny forsøksserie i potet

Etter at den største grossisten på eiga hand skjerpa krava til det som ligger i begrepet skalfinish, har det blitt mange oppslag i media om konsekvensar og framtida til norsk matpotetproduksjon.

Les mer ›

Balansert gjødsling til potet

Jorda, næringstilgang, varme og vann er grunnlaget for et godt voksemedium og er ryggrada for all vokster i våre produksjoner.

Les mer ›

Forsøk i gulrot og potet 2014

Årets forsøksfelt i gulrot og potet er lagt ut.

Les mer ›

Tiltak for bedre lagringskvalitet på potet

Når en har fått poteten i kasser er det viktig med optimal lagring for å bevare verdien

Les mer ›

Tørråte, sprøyting og tilleggsgjødsling i potet

Vekstsesongen i potet har gått med stormskritt, og har stort sett henta inn alt det tapte. Men ved sida av mye varme, har det hos noen blitt i meste laget med nedbør.

Les mer ›

Saturna til chips

Saturna er relativt sterk mot tørråte, men utsatt for mangnesiummangel og får lett mye grønnfarging. Gode tips til dyrkingsmetoder for en potetsort som gir bra avlinger og har gode chipsegenskaper.

Les mer ›

Sortsprøving av halvsein potet i Midt-Norge

Det er dei halvseine sortane som har størstedelen av marknaden i Noreg (80-85 %).

Les mer ›

Sennep mot nematodar

I forprosjektet «Dyrking av sennepsplante som tiltak mot potetcystenematode (PCN) for å forbetre regional potetproduksjon» har ulike sennepsplanter blitt testa ut om dei kan veksa i røft kystklima.

Les mer ›

Produksjon av delikatessepotet

Gourmetpotet, minipotet, småpotet eller delikatessepotet? Kva ein enn kallar dei minste potetene, så har i alle fall interessa for desse små delikatessene auka formidabelt dei siste åra.

Les mer ›

Vekstavslutning, opptak og lagring av potet

Dersom jorda er svært fuktig på hausten, kan lenticellene hos potetene bli synlege som kvite prikkar. Opptak under slike forhold er ikkje bra!

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 Neste side