Lokale

Manglande godkjenning av nye tørråtemiddel i Norge - ein trussel mot norsk potetproduksjon

15.01.2020 (Oppdatert: 15.01.2020)

Manglande godkjenning av nye tørråtemiddel i Norge og forbod mot bruk av Reglone i Europa frå og med 2020, gir store utfordringar for produksjonen av norsk potet.

Les mer ›

Gjødsling og gjødslingstap i potet

11.07.2019

Litt om gjødsling, N-tap, tørråte og annet i potetåkeren akkurat no.

Les mer ›

Noe tidligpotet på Frosta og en bra start på potetsesongen

28.06.2019

De første tidligpoteter er tatt opp, og det har vært en god start på årets potetsesong. Du finner litt om tidligpotet, gjødsling, tørråte, ugras med mer i denne artikkelen.

Les mer ›

Potetdyrking på terskelen til ny teknologirevolusjon?

29.01.2020 (Oppdatert: 29.01.2020)

Potetdyrking har i løpet av tre tiår gått frå å vera ein vanleg produksjon på veldig mange gardsbruk, til å bli storskalaproduksjon for dei få. Ein viktig årsak er utviklinga på utstyrssida.

Les mer ›

Fangvekster i vendeteig som tiltak mot kjøreskader

30.01.2020 (Oppdatert: 30.01.2020)

Fangvekster er som oftest noe man snakker om som et tiltak etter for eksempel tidligproduksjon av grønnsaker og potet, eller som underkultur i korn.

Les mer ›

Posisjonsbestemte jordprøver

05.10.2018 (Oppdatert: 19.09.2019)

Med interessen for presisjonslandbruk kommer også behovet for mer nøyaktig uttak av jordprøver. Vi tilbyr i år som i fjor uttak av posisjonsbestemte jordprøver ved bruk av ATV.

Les mer ›

Nytt rådgivingsverktøy for potetprodusenter

29.01.2018 (Oppdatert: 29.01.2018)

Som produsent av potet, som produsenter av andre råvarer for øvrig, er man i dag vant med at det meste skal kunne dokumenters av produktets vei fra jord til bord og tilbake igjen.

Les mer ›

Tørråtesituasjonen og vekstavslutting 2016

26.04.2017 (Oppdatert: 26.04.2017)

Tørråtesituasjonen er generelt veldig bra. Har til no ikkje funne tørråte i åker kor det er gjennomført tørråtebekjemping i tråd med vêr og varsel.

Les mer ›

Tørråtesprøyting og regnfasthet.

26.04.2017 (Oppdatert: 26.04.2017)

Det er ustabile vær for tiden, og viktig å være beskyttet mot tørråte. Følg med på tørråtevarslene på Vips

Les mer ›

Tørråtestrategi

26.04.2017 (Oppdatert: 26.04.2017)

Ragnhild Nærstad, fra Syngenta var med på markvandringer i vårt område i juni. Her har vi laget en oppsummering etter hennes innlegg.

Les mer ›

Vanning til potet

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Poteten bør ha jamn vanntilgang helt fra begynnende knollansetting fram til vekstavslutning. Nok vann bedrer knollansetting og beskytter mot flatskurv.

Les mer ›

Husk å fyll ut den nye plantevernjournalen!

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Du må kunne dokumentere hvorfor du utfører plantevern som du gjør. Vårt forslag til journal kan tilpasses dine behov, og gjør jobben litt enklere.

Les mer ›

Ugrassprøyting i potet?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

For de som satt potet i første halvdel av mai kan det være aktuelt med ugrassprøyting. Nå har det vært litt nedbør slik at det er god jordfuktighet, noe ugrasmidlene i potet gjerne vil ha.

Les mer ›

Tidligpotet

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Tips fra erfagruppe i tidlig potet i forrige uke.

Les mer ›

Halvseine konsumsorter i Midt-Norge 2015

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Vi presentere her forsøksresultat for sortsprøving fra 4 felt i Midt-Norge og middel av 13 felt i åra 2013-15. I 2015 var det hos oss utprøving av 2 nye sorter til konsum.

Les mer ›

Graveprøver og virustesting av settepotet

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Som tidligere år er det tatt ut graveprøve på årets avling i potet i uke 35. 14 prøver er tatt ut, - 8 prøver i Stjørdal/ Frosta, og 6 prøver i Levanger/Verdal.

Les mer ›

Beising av potet - bedre avling og kvalitet

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Det er i løpet av mange år gjennomført forsøk med ulike middel og metodar for beising av settepotet. Hovudkonklusjonen i dei norske forsøka er at beising både gir auka avling og betre kvalitet.

Les mer ›

Ny forsøksserie i potet

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Etter at den største grossisten på eiga hand skjerpa krava til det som ligger i begrepet skalfinish, har det blitt mange oppslag i media om konsekvensar og framtida til norsk matpotetproduksjon.

Les mer ›

Balansert gjødsling til potet

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Jorda, næringstilgang, varme og vann er grunnlaget for et godt voksemedium og er ryggrada for all vokster i våre produksjoner.

Les mer ›

Forsøk i gulrot og potet 2014

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Årets forsøksfelt i gulrot og potet er lagt ut.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.