Lokale

Gulning av korn i økoåker

I forrige e-postmelding skrev vi litt om mangelsymptomer i korn. De samme symptomer kan vi selvsagt også få i økokorn. Selv om det er økologisk korn, fins det mulige tiltak å sette inn.

Les mer ›

Manganmangel i korn

TIltakende tørke på jord med høy pH kan gi manganmangel. Allerede ved pH 6,3 kan manganmangel oppstå. Mangelsymptomene kommer til syne på 2., 3.

Les mer ›

Vet vi hva gjødselverdien til husdyrgjødsla er?

Møkk er ikke bare møkk, ut fra de analysene vi har tatt ut ser vi at både tørrstoffinnhold og næringsinnhold varierer.

Les mer ›

Pelletert husdyrgjødsel i økologisk havre

Tidligere ble det brukt en del kjøttbeinmel på økologiske gårder med lite husdyrgjødsel. Kjøttbeinmel får en ikke tak i lenger, så på slike gårder er alternativet pelletert hudsyrgjødsel.

Les mer ›

Verdiprøvingsfelt i økologisk korn- resultat for 2014

En kan oppsummere kornsesongen 2014 slik: - sommeren da nesten hvilken kornsort som helst ville blitt modent også i Trøndelag. Totalt sett ett bra kornår, men med enkelte tørkeutsatte områder.

Les mer ›

Rotugras i økologisk korn

Rotugrasene kveke, åkerdylle og åkertistel. Økologisk korndyrking.

Les mer ›

Mekanisk bekjemping av rotugras i økologisk korn?

Økologiske kornåkere uten rotugras er kanskje en utopi, og noe innslag i en frodig åker trenger ikke bety mye for avlinga.

Les mer ›

Såkornkvalitet og spiretreghet

Mange får tilbake resultat fra såkornanalyser i disse dager, og det dukker gjerne opp noen spørsmål om hvordan en skal forstå denne analyse.

Les mer ›

Biorest - lovende gjødsel

Biorest, fagartikler Norsk Landbruk.

Les mer ›