Lokale

Såing av høstkveite?

Høstkveite er en spennende vekst og det er mange som har den som et fast innslag i driftsopplegget sitt.

Les mer ›

Ellvis på topp i høsthvete i 2015

Etter en tidlig innhøsting i 2014 var det gode forhold for såing av høsthvete, og foredlingsfeltet ble sådd 15. september i 2014.

Les mer ›

Sammenligning av midler og blandinger til soppbekjempelse i høsthvete

Det ble anlagt et felt i høsthvete for prøving av ulike blandinger og doseringer av soppmidler.

Les mer ›

Gjødslingstrategi i høsthvete

Oppdeling av total N gjødsling til høsthvete trenger ikke gi avlingsgevinst, men kan gi bedre kontroll og tilpasningsmuligheter utover i sesong, og ha virke positivt på kornkvalitet.

Les mer ›

Dyrkingsegenskaper hos høsthvetesorter, Sør-Trøndelag

Dyrkingsegenskaper, høsthvete, Bjørke, Sør-Trøndelag.

Les mer ›

Dyrkingsegenskaper hos høsthvetesorter, Sør-Trøndelag

Dyrkingsegenskaper, høsthvete, Bjørke, Sør-Trøndelag.

Les mer ›