Lokale

Verdiprøving av byggsorter

Verdiprøvingen av bygg er en forvaltningsoppgave som gjennomføres etter retningslinjer fra Mattilsynet. Etter tre års forsøk kan en sort godkjennes for opptak til den offisielle norske sortslisten.

Les mer ›

Prøving av byggsorter med og uten soppsprøyting og vekstregulering

I 2014 ble det startet en forsøksserie der de viktigste markedssortene blir prøvd med og uten sopp- og stråforkortingsmidler.

Les mer ›

Åkervekster

Til tross for en sesong med mange utfordringer i fjor, som tørke, regn, mye sopp og vanskelige innhøstingsforhold velger vi å se frem mot årets vekstsesong.

Les mer ›

Omtale av aktuelle byggsorter i Sør-Trøndelag

Sortsomtale bygg, 6-rads og 2-rads for Sør-Trøndelag.

Les mer ›

Omtale av aktuelle byggsorter i Sør-Trøndelag

Sortsomtale bygg, 6-rads og 2-rads for Sør-Trøndelag.

Les mer ›