Lokale

Såing av høstkveite?

Høstkveite er en spennende vekst og det er mange som har den som et fast innslag i driftsopplegget sitt.

Les mer ›

Verdiprøving av byggsorter

Verdiprøvingen av bygg er en forvaltningsoppgave som gjennomføres etter retningslinjer fra Mattilsynet. Etter tre års forsøk kan en sort godkjennes for opptak til den offisielle norske sortslisten.

Les mer ›

Verdiprøving av havre-sorter

Nye og etablerte havre-sorter ble prøvd side om side på Leinstrand også i 2015. Tilsvarende forsøksfelt har vært prøvd 2 andre steder i Trøndelag også.

Les mer ›

Prøving av byggsorter med og uten soppsprøyting og vekstregulering

I 2014 ble det startet en forsøksserie der de viktigste markedssortene blir prøvd med og uten sopp- og stråforkortingsmidler.

Les mer ›

Ellvis på topp i høsthvete i 2015

Etter en tidlig innhøsting i 2014 var det gode forhold for såing av høsthvete, og foredlingsfeltet ble sådd 15. september i 2014.

Les mer ›

Sammenligning av midler og blandinger til soppbekjempelse i høsthvete

Det ble anlagt et felt i høsthvete for prøving av ulike blandinger og doseringer av soppmidler.

Les mer ›

23 år med vårhvete

Jeg begynte å dyrke vårhvete i 1991, og har hatt det hvert år siden. Arealet har variert fra 40 til 120 dekar pr år.

Les mer ›

Sortsomtale korn

Avlingskampen i 2015 har vist at går an å ta STORE avlinger av bygg, også i Trøndelag. Vinnerlaget fra Vestfold tok svimlende 934 kg/daa.

Les mer ›

Verdiprøvingsfelt i økologisk korn- resultat for 2014

En kan oppsummere kornsesongen 2014 slik: - sommeren da nesten hvilken kornsort som helst ville blitt modent også i Trøndelag. Totalt sett ett bra kornår, men med enkelte tørkeutsatte områder.

Les mer ›

Dyrking av ulike sorter og arter, reduserer risikoen for ustabile avlingsnivå i korn

Avlingsvariasjon frå år til år avheng blant anna av sort og artsval. Kvar sort og art har sine eigne eigenskapar og dermed sin eigen variasjon.

Les mer ›

Gjødslingstrategi i høsthvete

Oppdeling av total N gjødsling til høsthvete trenger ikke gi avlingsgevinst, men kan gi bedre kontroll og tilpasningsmuligheter utover i sesong, og ha virke positivt på kornkvalitet.

Les mer ›

Mer havredyrking i Trøndelag

Vi bør i Trøndelag utnytte kunnskapen vi har til å dyrke mer fôrkveite og havre, på bekostning av bygg. Det vil gi betre råvarebalanse og positive vekstskifteeffekter.

Les mer ›

Åkervekster

Til tross for en sesong med mange utfordringer i fjor, som tørke, regn, mye sopp og vanskelige innhøstingsforhold velger vi å se frem mot årets vekstsesong.

Les mer ›

Omtale av aktuelle byggsorter i Sør-Trøndelag

Sortsomtale bygg, 6-rads og 2-rads for Sør-Trøndelag.

Les mer ›

Omtale av aktuelle byggsorter i Sør-Trøndelag

Sortsomtale bygg, 6-rads og 2-rads for Sør-Trøndelag.

Les mer ›

Dyrkingsegenskaper hos høsthvetesorter, Sør-Trøndelag

Dyrkingsegenskaper, høsthvete, Bjørke, Sør-Trøndelag.

Les mer ›

Dyrkingsegenskaper hos høsthvetesorter, Sør-Trøndelag

Dyrkingsegenskaper, høsthvete, Bjørke, Sør-Trøndelag.

Les mer ›

Omtale aktuelle vårhvetesorter i Sør-Trøndelag

Vårhvete, Bjarne, sort, såmengde, Sør-Trøndelag.

Les mer ›

Omtale aktuelle vårhvetesorter i Sør-Trøndelag

Vårhvete, Bjarne, sort, såmengde, Sør-Trøndelag.

Les mer ›

Omtale av aktuelle havresorter i Sør-Trøndelag

Sorter, havre, Gere, Hurdal, Lena, Bessin, Sør-Trøndelag.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side