Lokale

Husk floghavrekontrollen, tid for å luke

19.07.2017

Det på tide å begynne å gå og sjekke om det er floghavre når kornet har skutt. Det er krav om årlig floghavrekontroll av all åker, unntagen flerårig eng.

Les mer ›

Tidlig sopp og vekstregulering, evt. sen ugrassprøyting i vårkorn

15.06.2017

Det har kommet en del nedbør, temperaturene er ikke så aller verst så vi bør regne med at vi har hatt en periode som er gunstig for utvikling av sopp.

Les mer ›

Sprøyting mot frøugras i vårkorn uten gjenlegg

01.06.2017 (Oppdatert: 13.06.2017)

Ugrasmodellen i VIPS er et nyttig hjelpemiddel ved valg av frøugrasmidler i korn. Det er også viktig å ha en god sprøytestrategi slik at man unngår utvikling og oppformering av resistent ugras.

Les mer ›

Bekjemp tunrapp tidlig

18.05.2017

De tidligst sådde kornåkrene har nå spirt og i kommende dager vil det grønnes i flere kornåkrer. Det er ikke bare sådde vekster å observere, blant annet tunrapp kommer veldig raskt til syne nå.

Les mer ›

Hønsehirse, den nye landeplagen

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Hønsehirse er verdens 3. verste ugras, og nå er det på full fart inn i norske kornåkrer.

Les mer ›

Tid for sprøyting mot tunrapp i korn uten gjenlegg1?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

For tidlig sådd kornåkre nærmer det seg raskt ugrassprøyting, og skal en bekjempe tunrapp vi det være rett tidspunkt i disse dager

Les mer ›

Ugrasbekjempelse i vårkorn

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

I åkrene som ble sådd i slutten av april er det allerede tid for å tenke ugrasbekjemping.

Les mer ›

Forsøksresultat 2013: nye ugrasmiddel i vårkorn, NLR Sør-Trøndelag

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Resultater fra 2013. Ugrasfelt i bygg på Øysand i Melhus kommune, Sør-Trøndelag

Les mer ›

Sprøyting mot åkerdylle og åkertistel i bygg 2014

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Sprøyting mot åkerdylle og åkertistel i bygg, uten gjenlegg 2014

Les mer ›

Sprøyting mot frøugras i vårkorn uten gjenlegg 2014

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Om kjemisk bekjemping av frøugras i vårkorn uten gjenlegg 2014

Les mer ›

Ugrassprøyting i korn uten gjenlegg

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Bruk fjoråret og legg opp en strategi for årets ugrasbekjemping. Hadde man spesielle problemugras, så er det kanskje aktuelt og sette inn et støt mot disse

Les mer ›

Mekanisk bekjemping av rotugras i økologisk korn?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Økologiske kornåkere uten rotugras er kanskje en utopi, og noe innslag i en frodig åker trenger ikke bety mye for avlinga.

Les mer ›

Kvekebekjempelse med glyfosat i korn

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Treskinga er i gang mange steder i Sør-Trøndelag. Der en får tatt en tidlig tresking, har en gode muligheter for å bekjempe kveka.

Les mer ›

Kveke i moden åker

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Gule byggåkrar er å se rundt omkring i Trøndelag no, men mange har mykje innslag av grønt på grunn av kveke. Ein bekjempingsplan er nødvendig på noe areal.

Les mer ›

Kjemisk bekjempelse av åkerdylle og åkertistel i korn

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Flekksprøyting anbefales når åkerdylle og åkertistel har fått stor rosett og begynt å strekke seg. Bildet viser åkertistel som har begynt å gulne etter sprøyting.

Les mer ›

Tiltak mot tunrapp i korn

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Mekaniske-, forebyggende- og kjemiske tiltak mot tunrapp i korn

Les mer ›

Bekjemp kveke og tyn andre rotugras i modent bygg

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Kvekebekjemping før trøsking er normalt meir effektivt enn bekjemping i stubben. I tillegg får andre rotugras som tistlar, dylle m. fl noe tyn, dersom dei er i god vekst ved sprøytinga.

Les mer ›

Kvekebekjempelse i moden byggåker

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

I år ligger det an til å bli en sen tresking for mange i Trøndelag, og det kan derfor bli vanskelig å få til en god bekjempelse av kveka i stubben.

Les mer ›

Ugrasharving i korn

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Mange satser på ugrasharving og det er viktig at man er ute i rett tid!

Les mer ›

Ugrassprøyting i korn

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Nå begynner tiden for ugrassprøyting å nærme seg. Det er derfor viktig å ta seg en tur ut i åkeren for å finne ut hvilke ugras man har.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.