Lokale

Forventer et år med mye sopp i korn

En del er ferdig med soppsprøyting, mens andre vurderer situasjonen. Fra i forrige uke begynte vi å se en del symptomer på sopp.

Les mer ›

Tidlig sopp og vekstregulering, evt. sen ugrassprøyting i vårkorn

Det har kommet en del nedbør, temperaturene er ikke så aller verst så vi bør regne med at vi har hatt en periode som er gunstig for utvikling av sopp.

Les mer ›

Forsøk med soppbekjempingsmidler i bygg fra Bayer CropScience

Forsøket med soppbekjempingsmidler i bygg fra Bayer CropScience har som formål å sammenligne virkningen av flere preparat og doser.

Les mer ›

Bygg med og uten soppbehandling - VIPS 2015

Vips feltet har som formål å se hvordan byggsortene presterer når de blir soppbehandlet.

Les mer ›

Prøving av byggsorter med og uten soppsprøyting og vekstregulering

I 2014 ble det startet en forsøksserie der de viktigste markedssortene blir prøvd med og uten sopp- og stråforkortingsmidler.

Les mer ›

Sammenligning av midler og blandinger til soppbekjempelse i høsthvete

Det ble anlagt et felt i høsthvete for prøving av ulike blandinger og doseringer av soppmidler.

Les mer ›

Se etter sopp i kornåkeren

De tidligst sådde åkrene har fått flaggblad, eller flaggbladet er på tur, her vil det vær aktuelt med en siste soppsprøyting ved begynnende skyting. Ta en tur ut i åkerern å se etter sopp.

Les mer ›

Sprøytestrategi mot sopp i bygg 2014

Soppsprøyting i bygg er lønnsomt i Trøndelag viser forsøksresultatene. Spørsmålet blir da om en trenger å sprøyte en eller to ganger og hvilke middel en bør bruke.

Les mer ›

Kraftige angrep av spragleflekk i trønderske byggåkre

Årets vekstsesong til nå har vært varm og våt. Det fuktige været har ført til gode forhold for soppsjukdommer på bygg, og der en ikke har behandlet med soppmiddel ser det ut til at soppen trives godt.

Les mer ›

Soppsprøyting og vekstregulering i korn

Det finnes pr i dag korn på ulike stadier. Noe korn er i ferd med å skyte, mens andre fortsatt holder på med ugrassprøyting.

Les mer ›

Soppbekjempelse og vekstregulering i bygg

I Trøndelag har de siste års forsøk vist til dels store avlingsøkninger ved å behandle mot sopp. Får vi en fuktig forsommer kan en tidlig soppbehandling lønne seg.

Les mer ›

Plantevern i bygg i Trøndelag

Vi har hatt store utslag for soppbekjempelse i byggforsøkene i Trøndelag.

Les mer ›

Hva er optimalt tidspunkt for bekjempelse av sopp i bygg?

Tidspunktet for soppbekjempelse i bygg avhenger av mange faktorer: Er det mye soppsmitte i åkeren? Dyrkes det en mottakelig sort? Har det vært værforhold som tilsier oppformering av sopp?

Les mer ›

Beising ga mer smitte av spragleflekk-sopp på bygg

Beising av såkornet førte til mer smitte av soppsjukdommen spragleflekk i det høstede kornet.

Les mer ›

Fusarium og mykotoksiner i korn

Fusarium, mykotoksiner (soppgifter), korn, beregninger av mulig angrep, sprøyting.

Les mer ›

Soppsjukdommer på bygg

Sprøyting mot grå augeflekk i Tiril er ikkje aktuelt, då denne ikkje får denne sjukdomen. Litt om sjukdom og sprøytemiddel på forskjellige sorter bygg.

Les mer ›