Lokale

Aktuelt om soppbekjemping, vekstregulering, insekt og N-gjødsling i korn

21.06.2019

En regnrik værtype har lagt grunnlaget for angrep av bladflekksjukdommer i bygg og kveite og spragleflekk i bygg. Men til nå er angrepa små. Hovedstrategien er derfor forebyggende bekjemping.

Les mer ›

Sopp, vekstregulering og insekt i korn - dagsaktuelt i korn sådd før 1. mai.

21.06.2019

Foreløpig er det lite sopp å se rundt omkring i kornåkrene i Trøndelag, men vi har fått nedbør med jamne mellomrom.

Les mer ›

Sprøyting mot frøugras i vårkorn uten gjenlegg

01.06.2017 (Oppdatert: 13.06.2017)

Ugrasmodellen i VIPS er et nyttig hjelpemiddel ved valg av frøugrasmidler i korn. Det er også viktig å ha en god sprøytestrategi slik at man unngår utvikling og oppformering av resistent ugras.

Les mer ›

5 dager etter gulmodning = fullmodning

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Sprøyting mot kveke i moden byggåker kan skje fra 5 dager etter gulmodning til 7 dager før trøsking. Hvordan ser kornplanta ut 5 dager etter gulmodning?

Les mer ›

Nedbør, gulning i kornåkrar og tillleggsgjødsling

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Etter at det aller meste av kornet kom godt i gang med veksten, har ein i løpet av dei siste 8-10 dagane fått ganske mye nedbør.

Les mer ›

Gulning i korn og pH-kontroll

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

På ein del åkrar følgjer ikkje gulninga mønsteret for vassmettet jord. Da kan det vera større eller mindre områder meir eller mindre tilfeldig fordelt på arealet.

Les mer ›

Gulning i korn

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Etter at det aller meste av kornet kom godt i gang med veksten, har ein i løpet av dei siste 8-10 dagane fått ganske mye nedbør.

Les mer ›

Manganforgiftning i bygg

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Gulning i byggåkrene kan ha mange forklaringer, og det som først kan se ut som mikronæringsmangel kan vise seg å være det stikk motsatte.

Les mer ›

Kan nattefrost skade tidlig sådd åker?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Tidlig sådde åkre kan spire mens temperaturen enda er lav, og kalde netter kan gi spekulasjoner på om kornplanta tar skade av nattefrosten.

Les mer ›

Anbefalinger for bruk av klebemiddel i korn og potet

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Her er en oversikt over når det det skal brukes klebemiddel i blanding med ugrasmiddel til korn og potet.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.