Lokale

Sprøyting mot frøugras i vårkorn uten gjenlegg

Ugrasmodellen i VIPS er et nyttig hjelpemiddel ved valg av frøugrasmidler i korn. Det er også viktig å ha en god sprøytestrategi slik at man unngår utvikling og oppformering av resistent ugras.

Les mer ›

5 dager etter gulmodning = fullmodning

Sprøyting mot kveke i moden byggåker kan skje fra 5 dager etter gulmodning til 7 dager før trøsking. Hvordan ser kornplanta ut 5 dager etter gulmodning?

Les mer ›

Nedbør, gulning i kornåkrar og tillleggsgjødsling

Etter at det aller meste av kornet kom godt i gang med veksten, har ein i løpet av dei siste 8-10 dagane fått ganske mye nedbør.

Les mer ›

Gulning i korn og pH-kontroll

På ein del åkrar følgjer ikkje gulninga mønsteret for vassmettet jord. Da kan det vera større eller mindre områder meir eller mindre tilfeldig fordelt på arealet.

Les mer ›

Gulning i korn

Etter at det aller meste av kornet kom godt i gang med veksten, har ein i løpet av dei siste 8-10 dagane fått ganske mye nedbør.

Les mer ›

Manganforgiftning i bygg

Gulning i byggåkrene kan ha mange forklaringer, og det som først kan se ut som mikronæringsmangel kan vise seg å være det stikk motsatte.

Les mer ›

Kan nattefrost skade tidlig sådd åker?

Tidlig sådde åkre kan spire mens temperaturen enda er lav, og kalde netter kan gi spekulasjoner på om kornplanta tar skade av nattefrosten.

Les mer ›

Anbefalinger for bruk av klebemiddel i korn og potet

Her er en oversikt over når det det skal brukes klebemiddel i blanding med ugrasmiddel til korn og potet.

Les mer ›