Lokale

Bekjemping av kveke i modent bygg

30.08.2017 (Oppdatert: 08.09.2017)

Kveke stjeler næring og vanskeligjør tresking. Det er mye åker som er grønn av kveke, og mange bør gjøre tiltak mot kveka i år.

Les mer ›

Husk floghavrekontrollen, tid for å luke

19.07.2017

Det på tide å begynne å gå og sjekke om det er floghavre når kornet har skutt. Det er krav om årlig floghavrekontroll av all åker, unntagen flerårig eng.

Les mer ›

Forventer et år med mye sopp i korn

05.07.2017

En del er ferdig med soppsprøyting, mens andre vurderer situasjonen. Fra i forrige uke begynte vi å se en del symptomer på sopp.

Les mer ›

Tidlig sopp og vekstregulering, evt. sen ugrassprøyting i vårkorn

15.06.2017

Det har kommet en del nedbør, temperaturene er ikke så aller verst så vi bør regne med at vi har hatt en periode som er gunstig for utvikling av sopp.

Les mer ›

Sprøyting mot frøugras i vårkorn uten gjenlegg

01.06.2017 (Oppdatert: 13.06.2017)

Ugrasmodellen i VIPS er et nyttig hjelpemiddel ved valg av frøugrasmidler i korn. Det er også viktig å ha en god sprøytestrategi slik at man unngår utvikling og oppformering av resistent ugras.

Les mer ›

Bekjemp tunrapp tidlig

18.05.2017

De tidligst sådde kornåkrene har nå spirt og i kommende dager vil det grønnes i flere kornåkrer. Det er ikke bare sådde vekster å observere, blant annet tunrapp kommer veldig raskt til syne nå.

Les mer ›

Hønsehirse, den nye landeplagen

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Hønsehirse er verdens 3. verste ugras, og nå er det på full fart inn i norske kornåkrer.

Les mer ›

Glyfosatsprøyting mot kveke i moden byggåker

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

I år er det mye kveke i en del kornåkrer. Kvekebekjemping før tresking er ofte mer effektivt enn bekjemping i stubben.

Les mer ›

Etterrenning i vårkornet – når skal en treske?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Vi ser nå mye etterrenning i vårkornet, og spesielt bygg. Vi hadde dårlige buskingsforhold på grunn av tørke i vår. Da nedbøren først kom ble det gode forhold som stimulerte til sideskudd.

Les mer ›

Såing av høstkveite?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Høstkveite er en spennende vekst og det er mange som har den som et fast innslag i driftsopplegget sitt.

Les mer ›

Tiltak i korn

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Utviklinga går raskt, og i en del kornåkre begynner snerpen å synes, slik at vurderinger rundt tiltak må gjøres. Dette blir tema på markdager i korn.

Les mer ›

Ugrassprøyting i en periode med lite nedbør

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Etter kvart som nedbørsunderskottet vil auke i alle områder om det ikkje kjem meir nedbør enn det som langtidsvarslet til Yr har planlagt, er det lite lurt å utsette nødvendig ugrassprøyting.

Les mer ›

Mye kålmøll

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Det er mye kålmøll i åkrene, og vi får endel spørsmål om den.

Les mer ›

Tid for sprøyting mot tunrapp i korn uten gjenlegg1?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

For tidlig sådd kornåkre nærmer det seg raskt ugrassprøyting, og skal en bekjempe tunrapp vi det være rett tidspunkt i disse dager

Les mer ›

Forsøk med soppbekjempingsmidler i bygg fra Bayer CropScience

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Forsøket med soppbekjempingsmidler i bygg fra Bayer CropScience har som formål å sammenligne virkningen av flere preparat og doser.

Les mer ›

Bygg med og uten soppbehandling - VIPS 2015

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Vips feltet har som formål å se hvordan byggsortene presterer når de blir soppbehandlet.

Les mer ›

Prøving av byggsorter med og uten soppsprøyting og vekstregulering

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

I 2014 ble det startet en forsøksserie der de viktigste markedssortene blir prøvd med og uten sopp- og stråforkortingsmidler.

Les mer ›

Sammenligning av midler og blandinger til soppbekjempelse i høsthvete

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Det ble anlagt et felt i høsthvete for prøving av ulike blandinger og doseringer av soppmidler.

Les mer ›

Se etter sopp i kornåkeren

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

De tidligst sådde åkrene har fått flaggblad, eller flaggbladet er på tur, her vil det vær aktuelt med en siste soppsprøyting ved begynnende skyting. Ta en tur ut i åkerern å se etter sopp.

Les mer ›

Ugrasbekjempelse i vårkorn

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

I åkrene som ble sådd i slutten av april er det allerede tid for å tenke ugrasbekjemping.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.