Lokale

Kornhandtering utover i september

Det står framleis mye korn ute i Trøndelag. Noe av det kan bli trøska med relativt høgt vassinnhald. Det gir press på mottakkapasiteten.

Les mer ›

Etterrenning i vårkornet – når skal en treske?

Vi ser nå mye etterrenning i vårkornet, og spesielt bygg. Vi hadde dårlige buskingsforhold på grunn av tørke i vår. Da nedbøren først kom ble det gode forhold som stimulerte til sideskudd.

Les mer ›

Sammenligning av midler og blandinger til soppbekjempelse i høsthvete

Det ble anlagt et felt i høsthvete for prøving av ulike blandinger og doseringer av soppmidler.

Les mer ›

Krossing av korn

Sannsynligheten for at en del av kornet i Trøndelag ikke når fullmodningsstadiet er en realitet.

Les mer ›

Ta vare på kornkvaliteten etter trøsking

Bevar kornkvaliteten etter trøsking. Les om hvordan kornet oppfører seg på tørka og råd for lagring.

Les mer ›

Ta vare på kornet etter trøsking

Fuktig (blautt) eller varmt korn skal handterast med ein gong etter trøsking.

Les mer ›