Lokale

God økonomi i RMP tiltak

1600 – 2000 kr/ daa i tilskudd for grasdekte vannveier, og vegetasjonssoner i spesielle områder.

Les mer ›

Jordforbedring med myr

Norsk landbruksrådgiving Sør-Trøndelag har i samarbeid med Ramlo Sandtak AS prøvd ut myr som jordforbedring.

Les mer ›

Tid for pløying?

Våren er i anmarsj, og dermed er det tid for innstilling og bruk av plogen igjen. Det viktigste vi gjør nå, er å vente til jorda er lagelig, både for pløying og anna jordarbeiding.

Les mer ›

Kan vårpløying redusere forurensinga til våre vassdrag?

Jordarbeidingstidspunkt, kornproduksjon, forurensing, klima, P-utslipp, modellering, Sør-Trøndelag. Redusert jordbruksavrenning til bekker i Trondheim kommune.

Les mer ›

Vårpløying - hvordan lykkes

Fakta omkring vårpløying, hvordan lykkes. Brosjyre utarbeidet i samarbeid med Fylkesmannens landbruksavdeling i Sør-Trøndelag i 2007.

Les mer ›

Vårpløying - hvordan lykkes

Fakta omkring vårpløying, hvordan lykkes. Brosjyre utarbeidet i samarbeid med Fylkesmannens landbruksavdeling i Sør-Trøndelag i 2007.

Les mer ›

Skorpe og skorpebryting

Skorpe, leirjord, tiltak for skorpebryting.

Les mer ›

Skorpe og skorpebryting

Skorpe, leirjord, tiltak for skorpebryting.

Les mer ›