Lokale

Ugrasharving

Ugrasharving er en viktig metode for å bekjempe frøugras i økologisk korn. Det går fort fra såing til at det er aktuelt med første blindharving.

Les mer ›

Sortsomtale korn

Avlingskampen i 2015 har vist at går an å ta STORE avlinger av bygg, også i Trøndelag. Vinnerlaget fra Vestfold tok svimlende 934 kg/daa.

Les mer ›

Gulning i korn og pH-kontroll

På ein del åkrar følgjer ikkje gulninga mønsteret for vassmettet jord. Da kan det vera større eller mindre områder meir eller mindre tilfeldig fordelt på arealet.

Les mer ›

Mikronæringsstoffmangel i korn

Mikronæringsstoff er viktig for kornplantas veskt og utvikling. Noen ganger kan det bli mangel på mikronæringsstoff.

Les mer ›

Bladgjødslingsproduktet Gramitrel prøvd i storskalafelt på Ørlandet 2012.

Gramitrel er et nytt bladgjødslingsprodukt som inneholder mangan (Mn), sink (Zn), kobber (Cu), magnesium (Mg) og nitrogen (N).

Les mer ›

Såkornkvalitet og spiretreghet

Mange får tilbake resultat fra såkornanalyser i disse dager, og det dukker gjerne opp noen spørsmål om hvordan en skal forstå denne analyse.

Les mer ›

Kaldeste vekstsesong i Trøndelag på over ti år

Årets vekstsesong har vært kaldere enn normalt, og sammen med vanskelige innhøstingsforhold har det ført til at mye av kornet fortsatt ikke er tresket.

Les mer ›