Lokale

Økende interesse for kompostering

25.01.2019 (Oppdatert: 25.01.2019)

Kompostering og informasjon om dette har blitt mer aktuelt bl.a.

Les mer ›

Såing av høstkveite?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Høstkveite er en spennende vekst og det er mange som har den som et fast innslag i driftsopplegget sitt.

Les mer ›

Delgjødsling i korn

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Årets vekstsesong held fram som den har starta med lite nedbør, og det lite tilgang til vatn som er minumumsfaktoren.

Les mer ›

Bladprøver i korn

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Har en misvekst i åkeren, eller lurer på hvordan næringsstatus i korn er, kan det være interessant å ta ut bladprøver for analyse.

Les mer ›

Sprøyting mot ugras i vårkorn

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Før valg av middel og dose må man ut i åkeren og bestemme hvilke ugrasarter som finnes.

Les mer ›

Delt gjødsling til bygg - er det alltid riktig?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Den våte starten på vekstsesongen 2015 satte fart på diskusjonene om delt gjødsling igjen.

Les mer ›

Ugrasharving

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Ugrasharving er en viktig metode for å bekjempe frøugras i økologisk korn. Det går fort fra såing til at det er aktuelt med første blindharving.

Les mer ›

Vet vi hva gjødselverdien til husdyrgjødsla er?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Møkk er ikke bare møkk, ut fra de analysene vi har tatt ut ser vi at både tørrstoffinnhold og næringsinnhold varierer.

Les mer ›

Fjørfegjødsel til korn

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Delprosjektet «Fjørfegjødsel til korn» ble startet i 2013 og har nå vart i tre år.

Les mer ›

Tilleggsgjødselfelt 2015

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

I vekstsesongen 2015 ble det vekstforhold som gjorde det nødvendig med tilleggsgjødsling av kornet i store deler av Trøndelag.

Les mer ›

Delt gjødsling til bygg - er det alltid riktig?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Den våte starten på vekstsesongen 2015 satte fart på diskusjonene om delt gjødsling igjen.

Les mer ›

Pelletert husdyrgjødsel i økologisk havre

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Tidligere ble det brukt en del kjøttbeinmel på økologiske gårder med lite husdyrgjødsel. Kjøttbeinmel får en ikke tak i lenger, så på slike gårder er alternativet pelletert hudsyrgjødsel.

Les mer ›

23 år med vårhvete

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Jeg begynte å dyrke vårhvete i 1991, og har hatt det hvert år siden. Arealet har variert fra 40 til 120 dekar pr år.

Les mer ›

Sortsomtale korn

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Avlingskampen i 2015 har vist at går an å ta STORE avlinger av bygg, også i Trøndelag. Vinnerlaget fra Vestfold tok svimlende 934 kg/daa.

Les mer ›

Høsthvete i år?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Der er vel ikke mange som rekker å så høsthvete etter korn i år, men noen kan så etter eng, og noen steder er det ikke sådd ennå i år, og en står fritt til å så høstkorn.

Les mer ›

Aktuelle høsthvetesorter 2015

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Høsthvetesorter 2015, markedsandeler, tilgjengelige sorter og dyrkingsegenskaper

Les mer ›

Ettergjødsling og delgjødsling i korn

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Ettergjødsling og delgjødsling har gitt god effekt på vekst og utvikling i kornet.

Les mer ›

Prioriter tilleggsgjødsling så fort det er kjørbart

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Nedbøren fortsetter i Trøndelag og det ser ikke ut til at langtidsvarselet er særlig lystig.

Les mer ›

Behov for tilleggsgjødsling av nitrogen?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Mai måned har vært kald og det har kommet en del nedbør, spesielt på Fosen, men også i Skjetleinsområdet. Det kan være behov for å tilleggsgjødsle med nitrogen der det har kommet mest nedbør.

Les mer ›

Snart tid for å vurdere å ta ut bladprøver i korn

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Bladprøver kan være et nyttig hjelpemiddel for å avdekke næringsmangel i åkeren. I bygg kan en ta bladprøver allerede fra 2-bladstadiet.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.