Lokale

Behov for engfornying i vår? Vurder tilstanden til grasmarka så tidlig som mulig

Vekstsesongen 2017 var regnfull i store deler av landet, og det medførte store kjøreskader på enga. Været gjorde også reparasjon og fornying vanskelig.

Les mer ›

Den innmarksnære utmarka

Norsk matproduksjon skal aukast. Det kan gjerast ved å intensivere produksjonen på det arealet som er dyrka, eller gjennom nydyrking.

Les mer ›

Rugbeitene er klare for første avbeiting

Både i fjor og i år er det en del som har sådd rug og raigras til beite, og mange hadde positive erfaringer med rugbeitinga sist år.

Les mer ›

Grovfôrprodusentens viktigste beslutning

Tidspunktet for 1. slåtten er grovfôrprodusentens viktigste beslutning hevder Anne-Maj Gustavsson ved Sveriges Landbruksuniversitet i Umeå.

Les mer ›

Utfordringer med nedbør i gjenlegget

For de som var ferdig med våronna rundt pinsehelga har gjenleggene nå kommet brukbart i vekst, men det er en god del gule gjenlegg å se rundt omkring i vårt område.

Les mer ›

Fremfôring av sau

Allerede nå kan du avgjøre neste års resultat. Hvordan fôrer du søyene fram mot paring?

Les mer ›

Unngå graskrampe ved beiteslipp!

Graskrampe kan føre til døde dyr, og dermed store økonomiske tap. Vær derfor forberedt før årets beiteslipp

Les mer ›

Ugraskamp i enga

Fagartikkel fra medlemsblad nr. 2 2010

Les mer ›

Tips ved ensilering av gras

Fagartikkel fra medlemsblad nr. 2 2010

Les mer ›

Pionerblandinga

Fagartikkel fra medlemsblad nr. 2 2010

Les mer ›