Lokale

Feller for sau - ei god hjelp i sauesankinga

I Oppdalsfjella har det vore brukt feller i samband med sauesankinga ein del år. Dette har vore så vellykka at fleire og fleire har bygd seg feller i samband med sankeanlegg og setre.

Les mer ›

Feller for sau - ei god hjelp i sauesankinga

I Oppdalsfjella har det vore brukt feller i samband med sauesankinga ein del år. Dette har vore så vellykka at fleire og fleire har bygd seg feller i samband med sankeanlegg og setre.

Les mer ›

Lagring og flytting av rundball

Det legges i disse dager ned mye arbeid for å få tatt vare på årets grovfôr.

Les mer ›

Tips ved ensilering av gras

Fagartikkel fra medlemsblad nr. 2 2010

Les mer ›