Lokale

Hva gjør vi med kjøreskadet eng etter 1. slått?

Vi har hatt en krevende forsommer med mye nedbør. 1. slåtten ble hasteslått i forrige uke, da var graset mer enn godt utvokst, og enga egentlig alt for blaut for maskiner mange steder.

Les mer ›

Jordforbedring på leirjord

Norsk landbruksrådgiving Sør-Trøndelag har i samarbeid med Ramlo Sandtak AS prøvd ut ulike jordblandinger som jordforbedringsmidler.

Les mer ›

Jordløsning- erfaringer fra ett enkelt praktisk forsøk i 2013-2014

Av forskjellige grunner får vi enkelte steder veldig tett og pakka jord. Typiske plasser med slike problemer kan være vendeteiger og andre steder med mye trafikk på jordene.

Les mer ›

AVLINGSNEDGANG I ENGDYRKINGA

Vi lurer av og til på om engavlingene er stabile eller om de går opp eller ned. Vi har registreringer og det kan regnes på mange måter, men med sprikende resultat.

Les mer ›

Jordpakking, noen momenter til ettertanke

Optimale forhold for plantevekst, jordstruktur og porefordeling

Les mer ›

Utfordringer med nedbør i gjenlegget

For de som var ferdig med våronna rundt pinsehelga har gjenleggene nå kommet brukbart i vekst, men det er en god del gule gjenlegg å se rundt omkring i vårt område.

Les mer ›

Kadaverhåndtering i fokus!

Ved feil håndtering av døde dyr, kan du få jordsmitte og dermed mulighet for en tragedie. (bildet er hentet fra nettet)

Les mer ›

Pionerblandinga

Fagartikkel fra medlemsblad nr. 2 2010

Les mer ›

Kompostering av fôrrestar, skjemt rundball med meir

Det vert ein del avfall som fôrrestar og anna organisk materiale i løpet av eit år på ein gard. Mykje havnar på «røysa», men ein betre måte å handtere dette på er å lage seg ein kompost.

Les mer ›

Kompostering av fôrrestar, skjemt rundball med meir

Det vert ein del avfall som fôrrestar og anna organisk materiale i løpet av eit år på ein gard. Mykje havnar på «røysa», men ein betre måte å handtere dette på er å lage seg ein kompost.

Les mer ›