Lokale

Forutsigbar og optimal dyrking av helsæd i Midt-Norge

Helsæd, fôroptimalisering, høytytende melkekyr, rundballer, ensileringsmidler, høsteteknikk.

Les mer ›

Valg av ensileringsmiddel

Hva slags ensileringsmiddel skal jeg velge? Trenger jeg å bruke ensileringsmiddel? Disse spørsmålene dukker stadig opp når det nærmer seg slåttonn.

Les mer ›

Lagring og flytting av rundball

Det legges i disse dager ned mye arbeid for å få tatt vare på årets grovfôr.

Les mer ›

Varmgang i surfôr

Når luft kommer til i surfôret starter prosesser. Hovedårsaken er gjærsopp, og vi kan få varmgang. Tett silo, ikke porøs masse, nok press, ekstra syre med propionsyre/benzosyre vil motvirke varmgang.

Les mer ›

Rapport fra forsøk med breiplast til rundball

Forsøk med breiplast i regi av Orkel og NLR Sør-Trøndelag

Les mer ›

Fremfôring av sau

Allerede nå kan du avgjøre neste års resultat. Hvordan fôrer du søyene fram mot paring?

Les mer ›

Problemer med å få inn slåtten?

Slapp av, du er ikke den eneste...

Les mer ›

Ugraskamp i enga

Fagartikkel fra medlemsblad nr. 2 2010

Les mer ›

Tips ved ensilering av gras

Fagartikkel fra medlemsblad nr. 2 2010

Les mer ›