Lokale

Kvalitet på 2. slått

Årets grovforavlinger er varierende i Trøndelag. Sommeren var kald og nedbørrik. Det har vært en ustabil værtype med hyppig nedbør. Lave temperaturer og dårlig opptørking mellom regnbygene.

Les mer ›

Kvalitet eller avling

En sen 1. slått for mange har gitt store avlinger med lav kvalitet. Da kan det være gunstig med høyere kvalitet til 2. slått, og man må følge med for å ikke bli for sen til denne slåtten også.

Les mer ›

Grasprøver uke 26

Grasprøver fra forrige uke viste at graset en del steder begynte å bli ganske grovt. Det var gode innhøstingsforhold før helga og mange av dem som ikke har slått tidligere fikk høstet da.

Les mer ›

Surfôranalysen – et viktig redskap i gjødselplanleggingen

I framtidens melk- og kjøttproduksjon er det viktigere enn noen gang å kombinere en effektiv produksjon med en forbedret dyrehelse og fruktbarhet. Nøkkelen for å lykkes er kunnskap.

Les mer ›

Haustbeite til lam

Hausten er her og det er klart for sauesanking og slaktesesong.

Les mer ›

«Griselam» eller lam fôret opp på norske beiteressurser?

Norske lam har aldri vært større. Norske drøvtyggere spiste over én million tonn kraftfôr i 2015, og skeptiske tunger introduserte begrepet «griselam» sist høst.

Les mer ›

Høyensilasje

Flere dyrker etter hvert høyensilasje både til hester og storfe. Under vil vi gå gjennom hva som er god høyensilasje og dyrknings og lagringsteknikker.

Les mer ›

En surfôranalyse med mineraler er et viktig redskap i gjødslingsplanleggingen

I framtidens melk- og kjøttproduksjon er det viktigere enn noen gang å kombinere en effektiv produksjon med en forbedret dyrehelse og fruktbarhet. Nøkkelen for å lykkes er kunnskap.

Les mer ›

Beiting og fôring i ammekuproduksjonen

Produksjon av storfekjøtt ved bruk av kjøttferasar i ammekuproduksjonen kan vere ein rasjonell produksjon om forholda ligg til rette.

Les mer ›

Sauedrift: Den kalde våren, vil den påverke økonomien i sauehaldet?

Veksttorget på NLR sine nettsider kunne rapportere om store snømengder i fjella og utmarksbeite som kom seint i gang i veke 25. Sauene på Vestlandet måtte framleis gå heime i låglandet mange stader.

Les mer ›

Beiting av rug i Danmark

Danske melkebønder beiter vårsådd høstrug – og tar opp store mengder ts på beite!

Les mer ›

Forutsigbar og optimal dyrking av helsæd i Midt-Norge

Helsæd, fôroptimalisering, høytytende melkekyr, rundballer, ensileringsmidler, høsteteknikk.

Les mer ›

Feller for sau - ei god hjelp i sauesankinga

I Oppdalsfjella har det vore brukt feller i samband med sauesankinga ein del år. Dette har vore så vellykka at fleire og fleire har bygd seg feller i samband med sankeanlegg og setre.

Les mer ›

Feller for sau - ei god hjelp i sauesankinga

I Oppdalsfjella har det vore brukt feller i samband med sauesankinga ein del år. Dette har vore så vellykka at fleire og fleire har bygd seg feller i samband med sankeanlegg og setre.

Les mer ›

Informasjonsvideo: Hvordan ta ut gode fôrprøver

På Youtube.com finner dere nå videoen: Hvordan ta ut gode fôrprøver? Av og med Oppdal Landbruksrådgivning.

Les mer ›

Informasjonsvideo: Hvordan ta ut gode fôrprøver

På Youtube.com finner dere nå videoen: Hvordan ta ut gode fôrprøver? Av og med Oppdal Landbruksrådgivning.

Les mer ›

Fôring av sau i paringa

Her er ei lita oppsummering av dei viktigaste punkta ein må tenke på i fôringa i paringsperioden.

Les mer ›

Fôring av sau i paringa

Her er ei lita oppsummering av dei viktigaste punkta ein må tenke på i fôringa i paringsperioden.

Les mer ›

Mineralar til husdyra våre

Det er velkjent for alle husdyrhaldarar at husdyra våre treng ekstra med salt og mineralar i tillegg til det dei får i grovfôret. Så kva er behovet i vårt område.

Les mer ›

Mineralar til husdyra våre

Det er velkjent for alle husdyrhaldarar at husdyra våre treng ekstra med salt og mineralar i tillegg til det dei får i grovfôret. Så kva er behovet i vårt område.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side