Lokale

Erfaring med Nofence på storfe

22.01.2020 (Oppdatert: 22.01.2020)

Overraskande bra, er uttrykket mjølkeprodusent Olav Einar Hegstad brukar etter å ha vore pilot på Nofence til storfe dette året.

Les mer ›

Utnytt potensialet i beitene!

14.08.2019 (Oppdatert: 29.01.2020)

Vi har fortsatt mye beitesesong igjen, og det er viktig å holde trykket oppe for å utnytte potensialet for å få et godt høstbeite. Her finner du litt om anbefalt beitestell utover høsten

Les mer ›

Beiter i vekstsesongen

18.06.2019

Beiting er hyggelig for folk og dyr selv om det krever litt arbeid for å lykkes. Her er noen tips til vedlikehold av beiter i sesongen.

Les mer ›

Åpne kulturlandskap eit resultat av beiting

11.01.2019 (Oppdatert: 01.02.2019)

Beiting er eitt av dei viktigaste enkelttiltaka for å oppretthalde kulturlandskapet rundt oss.

Les mer ›

Bruk av grønfôrvekstar som høstbeite til lam

06.06.2018

Har du ikkje store nok mengder med høstbeite for å få lamma slaktmodne i tide om høsten? Fordi: Kvaliteten på håbeite tapar seg, det kan bli knapt med næring for lamma å vekse på berre hå.

Les mer ›

Ugraskamp i eng og beite

10.12.2018 (Oppdatert: 10.12.2018)

Sprøyting vår/forsommer gir sikrest resultat, men også den største avlingsreduksjonen.

Les mer ›

Beiteplanlegging

19.07.2017 (Oppdatert: 04.06.2020)

For å utnytte beiteressursene best mulig, anbefales det å lage en plan for disponering av beitearealer til de enkelte dyregrupper. Beitekalenderen kan være et godt hjelpemiddel til det.

Les mer ›

Den innmarksnære utmarka

04.07.2017

Norsk matproduksjon skal aukast. Det kan gjerast ved å intensivere produksjonen på det arealet som er dyrka, eller gjennom nydyrking.

Les mer ›

Rugbeitene er klare for første avbeiting

21.06.2017

Både i fjor og i år er det en del som har sådd rug og raigras til beite, og mange hadde positive erfaringer med rugbeitinga sist år.

Les mer ›

Vårbeite til sau med lam

04.05.2017

Lamminga er i gang mange steder, og der snøen har gått titter de første grasspirene opp. Det er på tida å gjøre klart vårbeite!

Les mer ›

Sambeiting - en mulighet for bedre utnytting av beiteareal

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Er det en økonomisk fordel at saue- og storfeprodusenter samarbeider om et beite?

Les mer ›

Sikori som høstbeite til lam

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Det har i det siste vært snakk om sikori som høstbeite til lam, og det har også kommet noen spørsmål om det fra våre medlemmer.

Les mer ›

Haustbeite til lam

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Hausten er her og det er klart for sauesanking og slaktesesong.

Les mer ›

Puss beitene nå

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Selv om beitene har stått stille en periode nå, og kyr og kviger har forsynt seg av det «gode», ser det ut som om ugraset, som vanlig, klarer seg bra.

Les mer ›

Det nærmer seg beiteslipp

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Utviklinga i enga har gått tregt med kalde temperaturer etter påske. Likevel begynner vi å se grønnskjær mange steder og værmeldinga er lovende i de førstkommende dagene.

Les mer ›

«Griselam» eller lam fôret opp på norske beiteressurser?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Norske lam har aldri vært større. Norske drøvtyggere spiste over én million tonn kraftfôr i 2015, og skeptiske tunger introduserte begrepet «griselam» sist høst.

Les mer ›

Frøblandinger til sauebeiting og slått

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Hensikten med dette forsøket er å undersøke hvordan ulike frøblandinger til eng, som skal beites med sau, og høstet to ganger, egner seg når det gjelder avling, kvalitet og varighet.

Les mer ›

Gitige planter på beite

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Det nærmer seg beiteslipp, og mange lurer på hvilke planter som er giftige for hesten. Under er det skrevet om noen vanligste plantene som er giftige på beite, og de aller mest giftige plantene.

Les mer ›

Kan du dokumentere beitinga di?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Alle skal kunne dokumentere i ettertid hvilke dyr som var har og der til enhver tid. Kontroller viser at det mangler noe her. Beitekalenderen vår kan være nyttig i denne sammenheng

Les mer ›

Feller for sau - ei god hjelp i sauesankinga

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

I Oppdalsfjella har det vore brukt feller i samband med sauesankinga ein del år. Dette har vore så vellykka at fleire og fleire har bygd seg feller i samband med sankeanlegg og setre.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.