Lokale

Beiteplanlegging til mjølkekyr og ammekyr

Beitemarkdag for storfebrukarar vart arrangert i Oppdal 7.juli. Vi vitja Bård Hindseth som fortalte om sin måte å bruke beitene på setra.

Les mer ›

Den innmarksnære utmarka

Norsk matproduksjon skal aukast. Det kan gjerast ved å intensivere produksjonen på det arealet som er dyrka, eller gjennom nydyrking.

Les mer ›

Rugbeitene er klare for første avbeiting

Både i fjor og i år er det en del som har sådd rug og raigras til beite, og mange hadde positive erfaringer med rugbeitinga sist år.

Les mer ›

Vårbeite til sau med lam

Lamminga er i gang mange steder, og der snøen har gått titter de første grasspirene opp. Det er på tida å gjøre klart vårbeite!

Les mer ›

Sambeiting - en mulighet for bedre utnytting av beiteareal

Er det en økonomisk fordel at saue- og storfeprodusenter samarbeider om et beite?

Les mer ›

Sikori som høstbeite til lam

Det har i det siste vært snakk om sikori som høstbeite til lam, og det har også kommet noen spørsmål om det fra våre medlemmer.

Les mer ›

Haustbeite til lam

Hausten er her og det er klart for sauesanking og slaktesesong.

Les mer ›

Puss beitene nå

Selv om beitene har stått stille en periode nå, og kyr og kviger har forsynt seg av det «gode», ser det ut som om ugraset, som vanlig, klarer seg bra.

Les mer ›

Det nærmer seg beiteslipp

Utviklinga i enga har gått tregt med kalde temperaturer etter påske. Likevel begynner vi å se grønnskjær mange steder og værmeldinga er lovende i de førstkommende dagene.

Les mer ›

«Griselam» eller lam fôret opp på norske beiteressurser?

Norske lam har aldri vært større. Norske drøvtyggere spiste over én million tonn kraftfôr i 2015, og skeptiske tunger introduserte begrepet «griselam» sist høst.

Les mer ›

Frøblandinger til sauebeiting og slått

Hensikten med dette forsøket er å undersøke hvordan ulike frøblandinger til eng, som skal beites med sau, og høstet to ganger, egner seg når det gjelder avling, kvalitet og varighet.

Les mer ›

Gitige planter på beite

Det nærmer seg beiteslipp, og mange lurer på hvilke planter som er giftige for hesten. Under er det skrevet om noen vanligste plantene som er giftige på beite, og de aller mest giftige plantene.

Les mer ›

Kan du dokumentere beitinga di?

Alle skal kunne dokumentere i ettertid hvilke dyr som var har og der til enhver tid. Kontroller viser at det mangler noe her. Beitekalenderen vår kan være nyttig i denne sammenheng

Les mer ›

Feller for sau - ei god hjelp i sauesankinga

I Oppdalsfjella har det vore brukt feller i samband med sauesankinga ein del år. Dette har vore så vellykka at fleire og fleire har bygd seg feller i samband med sankeanlegg og setre.

Les mer ›

Feller for sau - ei god hjelp i sauesankinga

I Oppdalsfjella har det vore brukt feller i samband med sauesankinga ein del år. Dette har vore så vellykka at fleire og fleire har bygd seg feller i samband med sankeanlegg og setre.

Les mer ›

Hva er egentlig innmarksbeite

Mye av kulturlandskapet rundt omkring i bygde-Norge faller inn under kategorien innmarksbeite.

Les mer ›

Elektrisk felås til kryssing av vei på beite

En elektrisk felås kan være løsningen hvis dyra skal krysse vei når de skal på beite

Les mer ›

Høstbeite: Er beitene i toppform?

Godt høstbeite gir god økonomi.

Les mer ›

Ugraskamp etter førsteslått og på beite

Har du utfordringer med ugras i eng eller beite, kan tiden nå etter førsteslått være aktuell for å ta opp kampen mot dette.

Les mer ›

Gjødsling og pussing av beitene

Også i år ble mange for seine med beiteslippet, da graset eksploderte i vekst i godværsperioden rundt pinse.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side