Lokale

Svovel i økoeng

Tidlig på 90-tallet var det en periode med ganske stort fokus på svovelgjødsling til korn og eng.

Les mer ›

Beiting på vårsådd rug

I juni var flere norske rådgiver til Danmark på studietur sammen med rådgivere fra bl. a Sveits, Belgia, Irland og Sverige.

Les mer ›

Innholdsrikt økomelkseminar

14-15 januar arrangerte Foregangsfylke økologisk melk Nasjonal økomelk seminar sammen med FORUT prosjektet på Stjørdal. Det blei en suksess. 159 deltagere og god stemning.

Les mer ›

Sortsforsøk i økologisk korn 2012

i 2012 ble det gjennomført sortsforsøk i økologisk korn på Høylandet og på Stjørdal. Flere sorter av bygg og havre ble utprøvd.

Les mer ›

Biorest - lovende gjødsel

Biorest, fagartikler Norsk Landbruk.

Les mer ›

Optimal foring i storfekjøttproduksjon

Drøvtyggarar har eit fordøyelsesystem spesielt tilpassa grovfôr, og dei skulle såleis passa godt i eit økologisk system.

Les mer ›

Okser og regelverk

Prosjeket "Lønnsom produksjon av økologisk storfekjøtt" har arbeidet opp mot regelverket for å finne ut mer om hvilke rammer og vurderinger som vi må forholde oss til i den økologiske storfekjøttproduksjon

Les mer ›

Valg av arter og sorter til eng og beite

Vi har lagt fjorårets vekstsesong bak oss. For de aller fleste ble 2009 et bra grovfôrår. Tiden nærmer seg for å begynne å planlegge dette års vekstsesong.

Les mer ›

Valg av arter og sorter til eng og beite

Vi har lagt fjorårets vekstsesong bak oss. For de aller fleste ble 2009 et bra grovfôrår. Tiden nærmer seg for å begynne å planlegge dette års vekstsesong.

Les mer ›