Lokale

Ugrasbekjempelse i gjenlegg og eng

28.05.2018

Vellykkede gjenlegg gir et godt grunnlag for gode grovfôr-avlinger. Det er viktig å se til gjenleggene.

Les mer ›

Høstbrakking av enga

30.08.2017

Skal man lykkes med høstbrakkinga er det viktig at man ikke er for tidlig ute. Kveka bør ha minst 4-5 blad på sprøytetidspunktet, og rotugraset bør ha en godt utviklet bladmasse/rosetter.

Les mer ›

Hundekjeksmanualen

19.07.2017

Hundekjeks er utfordrende ugras. Vi ser spredning fra veikanter og inn på dyrka mark.

Les mer ›

Høstsåing av gras

19.07.2017

Pløying og såing av gras om hausten har dei fordelane at ein har gjort unna «vår-onna», og ein unngår kjøring på blaut jord om våren. Gjenlegget kjem raskare i gang på våren, og avlinga vert større.

Les mer ›

Brakking av enga før høstgjenlegg

19.07.2017

Etter at førsteslåtten er ferdig er det mange som sår gjenlegg på sensommeren.

Les mer ›

Ugrasmiddel i eng og beite

05.07.2017

Hovedutfordringer i etablert eng er rotugras som høymole, hundekjeks, løvetann, soleie og nesle. Sprøyting om våren og forsommeren gir sikrest resultat, men også den største avlingsreduksjonen.

Les mer ›

Til kamp mot høymola

05.07.2017

I år står høymola rank og frodig mange steder. Det gode grunnlaget for etablering av denne høymola ble lagt allerede sesongen 2016.

Les mer ›

Ugraskamp i reparert eng

27.06.2017

Etter mykje reparasjon av overvintringsskade i eng blir det svert viktig å fylje opp kampen mot ugraset.

Les mer ›

Ugrasbekjemping i gjenlegget

15.06.2017

For å lykkes i kampen mot ugraset er det viktig å ha en god plan for ugrasbekjempelse. Kjemisk brakking før pløying/jordarbeiding legger et godt grunnlag for et vellykka gjenlegg.

Les mer ›

Bekjempelse av eng- og krypsoleie i etablert grasmark

16.05.2017

Både eng- og krypsoleie er en flerårig plante med trevlerot som opptrer som ugras i eng og beite.

Les mer ›

Den mest effektive kampen mot hundekjeks starter om våren

11.05.2017

Sprøyting om våren er mest effektivt i den kjemiske kampen mot hundekjeks. Hundekjeks blomstrer tidlig på forsommeren, og har liten bladgjenvekst etter slått.

Les mer ›

Vårbrakking av eng

04.05.2017

Trøndelag er vidstrakt og det er stor variasjon når det gjelder hvor langt våren har kommet, så det er veldig viktig at hver enkelt vurderer sprøytetidspunktet og ikke sprøyter for tidlig.

Les mer ›

Bekjemp høymola i høst!

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Har du hatt mye høymole i enga i sommer, kan det være aktuelt å ta en runde nå.

Les mer ›

Den mest effektive kampen mot hundekjeks starter om våren

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Sprøyting om våren er mest effektivt i den kjemiske kampen mot hundekjeks. Hundekjeks blomstrer tidlig på forsommeren, og har liten bladgjenvekst etter slått.

Les mer ›

Ugrasmidler i gjenlegg med og uten korn som dekkvekst

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Det var ønskelig med mer dokumentasjon på effekt av dekkvekst og ugrasmidler i gjenlegg på frøplanter av flerårige ugrasarter og om kløver og gras blir mer skadet av ugrasmidler med dekkvekst enn uten.

Les mer ›

Brakking før fornying av ugrasfull eng 2014-2015

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

(Serie 01.11.021). Finansiert gjennom prosjekt GrateGrass, WP2.1 2014-2015

Les mer ›

Ugrasbekjempelse i gjenlegg

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Sprøyting i gjenleggsåret er en god investering i enga, og gjør man det rett, så legger det grunnlaget for grasavlinger av god kvalitet.

Les mer ›

Bekjemp høymolsyre og hundekjeks no - det går ann

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Om ein ikkje har gjort noko for å bekjempe dei tidlegare i år er det enno IKKJE FOR SEINT! Våren er det beste tidspunktet, men NO har vi ei ny moglegheit.

Les mer ›

Bekjemp høymola etter 1.slåtten

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Dersom du har mye høymole i enga bør du vurdere å ta ei sprøyting nå etter 1. slått.

Les mer ›

Off-label godkjenning av Ally 50 ST er forlenget

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Perioden for off- label godkjenninga til plantevernmiddelet Ally 50 ST for bruk i grasmark gikk ut 30. juni 2013.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.