Lokale

Gjødsling av 2.slått/håbeite i fjellbygdene

Med ei dårleg overvintring i tankane og kanskje for mange behov for ein stor andreslått / eit godt høstbeite må ein vurdere gjødslinga etter slåtten.

Les mer ›

Oppskrift på et godt gjenlegg

Enga må fornyes for å holde oppe avlingsnivået og fôrkvaliteten.

Les mer ›

Aktuelt å kalke om høsten?

Forbruket av kalk har gått kraftig ned de siste årene, og samtidig rapporteres det om avlingsnedgang både i korn og gras.

Les mer ›

Lite nedbør – og helt sikkert gjødsel igjen fra i vår til andreslåtten

Med så lite nedbør som vi har hatt de siste månedene, og med den relativt beskjedne førsteslåtten, er vi ganske sikker på at det er igjen næring fra vårgjødsla som vil bli frigjort nå når regnet kommer.

Les mer ›

Husdyrgjødsel - når skal en spre hvis sol og tørt?

Vi vet at husdyrgjødsla bør ut så fort som mulig etter slåtten, men solskinn og tørt varmt vær gir ikke gunstige spredeforhold.

Les mer ›

Vet vi hva gjødselverdien til husdyrgjødsla er?

Møkk er ikke bare møkk, ut fra de analysene vi har tatt ut ser vi at både tørrstoffinnhold og næringsinnhold varierer.

Les mer ›

Usikre verdier for næringsinnhold i husdyrgjødsel?

Vet vi egentlig hvilket næringsinnhold husdyrgjødsla vi disponerer inneholder? Flere har gått over fra båsfjøs til løsdrift, og noen har robot med mye større vanntilsetning i møkklagret enn tidligere.

Les mer ›

Planmessig vedlikeholdssåing med våtsåingsmetode

I dette prosjektet er det lagt ut 9 ulike forsøk fordelt over hele landet (Sogn- og Fjordane, Hordaland, Haugaland, Rogaland, Dalane, Sør-Trøndelag, Lofoten og Helgeland).

Les mer ›

Husk å kalke gjenlegget!

Når enga skal fornyes, bør en ha på kalk, med mindre jorda er såpass kalket opp at det ikke er behov.

Les mer ›

Jordprøvetaking høsten 2013

Som medlem i Norsk Landbrukrådgiving Nord-Trøndelag får du påminning når det igjen er tid for jordprøveuttak - hvert 6. år, og det er nå sendt ut brev til alle som står på lista for uttak i år.

Les mer ›

Utfordringer med nedbør i gjenlegget

For de som var ferdig med våronna rundt pinsehelga har gjenleggene nå kommet brukbart i vekst, men det er en god del gule gjenlegg å se rundt omkring i vårt område.

Les mer ›

Kalking av eng

Optimal pH for dyrking av grovfôr sies ofte å ligge mellom 5,8 og 6,2 på mineraljord. På myrjord kan den gjerne ligge litt lavere (5,2-5,8).

Les mer ›

Mylding på snøen om våren

Med eit islag på enga kan vi fort kome i den situasjonen at graset vert kvelt.

Les mer ›

Mylding på snøen om våren

Med eit islag på enga kan vi fort kome i den situasjonen at graset vert kvelt.

Les mer ›

Nitrogengjødsling reduserer kløverandelen i enga

Fra praktisk drift er vi kjent med at intensiv drift med hyppige slåtter og sterkt gjødsling påvirker kløveren negativt.

Les mer ›

Marihøne organisk gjødsel - godt alternativ til kjøttbeinmjøl

Marihøne organisk gjødsel kan være et godt alternativ til kjøttbeinmjøl i økologisk kornproduksjon, både næringsmessig og økonomisk.

Les mer ›

Kalking av eng om høsten

Høsten er ankommet og siste slått er forhåpentligvis tatt for i år. Det er på tide å planlegge neste års avlinger. Våren er normalt en travel tid der mye skal skje på kort tid.

Les mer ›

Kalking av eng om høsten

Høsten er ankommet og siste slått er forhåpentligvis tatt for i år. Det er på tide å planlegge neste års avlinger. Våren er normalt en travel tid der mye skal skje på kort tid.

Les mer ›

Biorest - lovende gjødsel

Biorest, fagartikler Norsk Landbruk.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side