Lokale

Hvordan utvikle fruktbar jord etter veiutbygging

18.01.2019 (Oppdatert: 23.05.2019)

Målet med forsøksfeltet er å undersøke hvilke gjødslinger og plantesammensetninger som gir best resultat med hensyn på oppbygging av jordstruktur og plantevekst i mineraljord etter veiutbygging.

Les mer ›

Grønn NPK til eng er lønnsomt

10.12.2018 (Oppdatert: 18.01.2019)

Tilgang på nitrogen er alltid en minimumsfaktor i økologisk drift, og vi vurderer derfor alltid om det lønner seg å kjøpe økologisk handelsgjødsel eller ei.

Les mer ›

Økt N-gjødsling i eng, gav ikke økt avling

10.12.2018 (Oppdatert: 10.12.2018)

I en forsøksserie i 2017 ble det testet avlingseffekt ved å øke nitrogengjødslinga (N-gjødsling) utover bondens gjødslingsplan.

Les mer ›

Sulfan - gjødsel for mer svovel i graset?

10.12.2018 (Oppdatert: 10.12.2018)

Svovel finnes det ofte nok av i jord, men jordsvovel er sterkt bundet til jordpartiklene og må gjøres tilgjengelig for plantene ved hjelp av bakterier.

Les mer ›

Gjødsling av 2.slått/håbeite i fjellbygdene

28.06.2017

Med ei dårleg overvintring i tankane og kanskje for mange behov for ein stor andreslått / eit godt høstbeite må ein vurdere gjødslinga etter slåtten.

Les mer ›

Oppskrift på et godt gjenlegg

11.05.2017

Enga må fornyes for å holde oppe avlingsnivået og fôrkvaliteten.

Les mer ›

Aktuelt å kalke om høsten?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Forbruket av kalk har gått kraftig ned de siste årene, og samtidig rapporteres det om avlingsnedgang både i korn og gras.

Les mer ›

Lite nedbør – og helt sikkert gjødsel igjen fra i vår til andreslåtten

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Med så lite nedbør som vi har hatt de siste månedene, og med den relativt beskjedne førsteslåtten, er vi ganske sikker på at det er igjen næring fra vårgjødsla som vil bli frigjort nå når regnet kommer.

Les mer ›

Husdyrgjødsel - når skal en spre hvis sol og tørt?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Vi vet at husdyrgjødsla bør ut så fort som mulig etter slåtten, men solskinn og tørt varmt vær gir ikke gunstige spredeforhold.

Les mer ›

Vet vi hva gjødselverdien til husdyrgjødsla er?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Møkk er ikke bare møkk, ut fra de analysene vi har tatt ut ser vi at både tørrstoffinnhold og næringsinnhold varierer.

Les mer ›

Usikre verdier for næringsinnhold i husdyrgjødsel?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Vet vi egentlig hvilket næringsinnhold husdyrgjødsla vi disponerer inneholder? Flere har gått over fra båsfjøs til løsdrift, og noen har robot med mye større vanntilsetning i møkklagret enn tidligere.

Les mer ›

Planmessig vedlikeholdssåing med våtsåingsmetode

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

I dette prosjektet er det lagt ut 9 ulike forsøk fordelt over hele landet (Sogn- og Fjordane, Hordaland, Haugaland, Rogaland, Dalane, Sør-Trøndelag, Lofoten og Helgeland).

Les mer ›

Forsuring av matjord øker kalkbehov

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Kalkbehov, korn og gras

Les mer ›

Husk å kalke gjenlegget!

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Når enga skal fornyes, bør en ha på kalk, med mindre jorda er såpass kalket opp at det ikke er behov.

Les mer ›

Jordprøvetaking høsten 2013

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Som medlem i Norsk Landbrukrådgiving Nord-Trøndelag får du påminning når det igjen er tid for jordprøveuttak - hvert 6. år, og det er nå sendt ut brev til alle som står på lista for uttak i år.

Les mer ›

Utfordringer med nedbør i gjenlegget

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

For de som var ferdig med våronna rundt pinsehelga har gjenleggene nå kommet brukbart i vekst, men det er en god del gule gjenlegg å se rundt omkring i vårt område.

Les mer ›

Kalking av eng

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Optimal pH for dyrking av grovfôr sies ofte å ligge mellom 5,8 og 6,2 på mineraljord. På myrjord kan den gjerne ligge litt lavere (5,2-5,8).

Les mer ›

Mylding på snøen om våren

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Med eit islag på enga kan vi fort kome i den situasjonen at graset vert kvelt.

Les mer ›

Nitrogengjødsling reduserer kløverandelen i enga

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Fra praktisk drift er vi kjent med at intensiv drift med hyppige slåtter og sterkt gjødsling påvirker kløveren negativt.

Les mer ›

Marihøne organisk gjødsel - godt alternativ til kjøttbeinmjøl

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Marihøne organisk gjødsel kan være et godt alternativ til kjøttbeinmjøl i økologisk kornproduksjon, både næringsmessig og økonomisk.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.