Lokale

Uttak av fôrprøver, oppbevaring og innsending til analyse

01.10.2020 (Oppdatert: 02.10.2020)

Har du ikkje tatt ut fôrprøver av årets grovfôr enda? Her følger ei kortfatta oppskrift på framgangsmåten, dersom du vil gjøre det sjøl. Ønsker du hjelp – ta kontakt med din rådgiver!

Les mer ›

Surfôrkvalitet i Trøndelag vekstsesongen 2020

01.10.2020

Statistikken over prøver av surfôr som er analysert så langt viser at førsteslåtten blei uvanleg tørr hos mange.

Les mer ›

Når kan du ta i bruk rundballer og silo?

17.09.2020 (Oppdatert: 18.09.2020)

Rundballer uten tilsetting, med syretilsetting eller bakteriepreparat kan du i prinsippet begynne å fôre av med en gang. Har du brukt Kofasil/Xtrasil-produkter, må det gå minst fire uker.

Les mer ›

Grønn og rå halm? Hva gjør vi så?

02.09.2020

Det har vært et krevende år både for kornprodusenter og grovfôrprodusenter.

Les mer ›

Registrering av grovfôravlinger i regneark

25.09.2019

Det er ikke for seint å komme i gang med notater om årets avling. Kanskje passer det til og med enda bedre nå når rundballer skal fraktes heim, fôret skal analyseres mm.

Les mer ›

Høstbekjempelse av høymole

13.08.2020

Det varme og tørre været i juni 2020 ga optimale forhold for vekster med dypt rotsystem. Det er sannsynlig at dette kan gi økt oppblomstring av høymole neste vekstsesong.

Les mer ›

Varmesum som beslutningsstøtte for andreslått

08.07.2020

Dei som bruker varmesum som beslutningsstøtte for val av tidspunkt for andreslåtten, bør i år begynne summeringa av middeltemperaturar først frå den datoen det første regnet kom etter slåtten, dvs rundt 28.juni. Med denne reknemåten ligg det ikkje an til andreslått før i byrjinga av august, sjøl for dei som skal ha 0,90-fôr eller betre.

Les mer ›

Gjenlegg med dekkvekst som skyt no – slå eller la stå?

02.07.2020

Frå ulike deler av Trøndelag kjem det spørsmål om kva ein skal gjere med dekkveksten som var planlagt hausta som grønnfôr når kornet skyt på 30 cm høgde.

Les mer ›

Sprøyting etter førsteslått, kanskje ikke i år?

02.07.2020

Man må velge sine kamper med omhu, og i år er kanskje ikke året for å ta ugraskampen i etablert eng etter førsteslåtten.

Les mer ›

Gjødsle eller vente?

18.06.2020

I disse dager er mange i gang med slåtten i Trøndelag. Med strålende sol og høye temperaturer er det gode forhold for slått og fortørk, men langt fra optimalt for husdyrgjødselspreding.

Les mer ›

Kvalitetsutvikling og prognoser i gras 2020

10.06.2020 (Oppdatert: 02.07.2020)

Dette blir den siste oppdateringa med kvalitetsprøver fra ordinære førsteslåtter i 2020. Graset er nå slått på alle lokaliteter der det tas ut prøver.

Les mer ›

Prognoser for avlings- og kvalitetsutvikling i gras ved pinsetider

28.05.2020

NLR Trøndelag tar også i år sikte på å ta ut prøver for å analysere kvalitetsutvikling i gras i ulike deler av Trøndelag.

Les mer ›

Å gjødsle eller ikke gjødsle graset?

13.05.2020

Værvarselet melder kaldt og vått vær ut hele langtidsvarselet, og mange stiller spørsmålet om gjødsla bør spres nå eller om man bør vente, om den ikke allerede er spredd?

Les mer ›

Kveka tar du ikke på 2 bladstadiet

12.05.2020

Kveka reduserer både avlinga og kvaliteten i fôret. Kveka er et gras-ugras og vanskeligere enn anna ugras (tofrøblada - urter) å bekjempe.

Les mer ›

Husdyrgjødsel til eng

07.05.2020

Husdyrgjødselspreding på eng er godt i gang noen steder. Andre avventer ennå vær og snøforhold. Kontrete tips for optimal utnyttelse av den husdyrgjødsla du har til rådighet finner du her.

Les mer ›

Suksess med isåing i eng

23.04.2020 (Oppdatert: 08.06.2020)

Isåing i etablert eng kan være et svært aktuelt tiltak der man har tynn eng og der det av ulike årsaker er mindre aktuelt med et gjenlegg nå i vår. For å lykkes må en del kriterier være oppfylt.

Les mer ›

Mylding på snøen om våren

27.02.2020

Med eit islag på enga kan vi fort kome i den situasjonen at graset vert kvelt.

Les mer ›

Såfrø i fjellandbruket

10.02.2020

Såfrøet er starten på 5-6 års eng, kva vil du med enga di ? Nok og god nok avlig, avheng av artar og blandingar som høver til klima, vekseplass og bruksmåte.

Les mer ›

Avlingspotensialet i seint sådde ettårige fôrvekster

15.01.2020 (Oppdatert: 15.01.2020)

NIBIO ønska i samarbeid med NLR å undersøke om det er mulig å avhjelpe akutt grovfôrmangel ved å så ettårige vekster om sommeren. Ett av feltene ble lagt ut på Frosta.

Les mer ›

Fra maskinring til vekstring

30.01.2020 (Oppdatert: 08.06.2020)

Prosjektet Vekstskifte Trøndelag 2.0 skal ha særlig fokus på samarbeid og vekstskifte på tvers av eiendomsgrenser.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.