Mer havredyrking i Trøndelag

22.12.2010 (Oppdatert: 09.03.2017) Heidi Rohde

Vi bør i Trøndelag utnytte kunnskapen vi har til å dyrke mer fôrkveite og havre, på bekostning av bygg. Det vil gi betre råvarebalanse og positive vekstskifteeffekter. Alle som vanligvis får sådd korn før 10.mai, og trøska ferdig korn i august, har forutsetninger til å få bra avling av haustkveite, rugkveite, vårkveite og havre.

 

Arts og sortsvalg i Trøndelag

Av Jon Olav Forbord, NLR NT

På generell basis blir det dyrka alt for mye bygg i Trøndelag dersom målet er at vi skal produsere råvarar som bidreg til å redusere kraftfôrkostnadene. Over dei siste åra har bygg utgjort 94 % av kornproduksjonen. Havre står for 4 % , kveite, oljevekster og erter utgjør 2 %.

Etter som korn først får reell verdi når det blir bruka som råvare i kraftfôr eller som matmjøl ville ei anna fordeling i realiteten auke verdien av Trøndersk kornproduksjon. Eit kortsiktig mål bør vera å redusere byggproduksjonen til 80 % og fordele resten likt på havre og fôrkveite. Sjølv om problemet på landsbasis er for mye havre, bør produksjonen likevel auke i Trøndelag. Målsettinga for kornproduksjonen i dei komande åra er derfor enkel. Vi må få opp trua og utnytte kunnskapen vi har til å satse på fôrkveite og havre. Ved sida av betre råvarebalanse, vil det også gi vekstskifteeffektar.

Når det gjeld fôrkveite er det aktuelt med både haustkveite og vårkveite. I tillegg bør vi på nytt sjå på rugkveite som eit alternativ i Trøndelag for å oppnå ønska produksjon. Aktuelle sortar har stort avlingspotensiale og er generelt meir tørkesterke enn haustkveita.

Geografi

Alle områder der ein regelmessig får sådd korn før 10. mai og treska ferdig korn i august, har alle føresetnader for store avlingar av haustkveite, rugkveite, vårkveite og havre. Behovet er stort, bruk 2011 til å sette Trøndersk korndyrking i eit nytt gir.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.