Åkervekster

10.02.2010 (Oppdatert: 09.03.2017) Grete Kjellås

Til tross for en sesong med mange utfordringer i fjor, som tørke, regn, mye sopp og vanskelige innhøstingsforhold velger vi å se frem mot årets vekstsesong. Her er en presentasjon av årets åkervekster.

 

SORTSOMTALE KORNSORTER

Tekst: Magne Hårstad

 Tekst: Magne Hårstad

  

Dyrkningsegenskapene hos bygg**

 

 

 

Vekst-

tid*

Strå-

styrke

Strå-lengde

Mjøl-dogg

Grå

øyefl.

Hl-vekt

Protein

Tresk-

barhet

Tiril

- 8

8

5

2

8

3

5

8

Olsok

- 8

4

5

3

3

5

3

8

Habil

- 5

8

3

3

8

3

5

8

Heder

- 4

9

6

9

4

5

4

6

Ven

- 3

7

5

6

4

5

3

7

Edel

0

9

3

10

5

6

1

9

Tyra

0

9

8

5

5

8

5

9

Iver

+ 1

8

8

10

6

7

5

6

Frisco

+ 2

9

9

10

7

5

2

3

Helium

+ 4

9

10

10

5

8

2

3

* Ant. dager tidligere/seinere enn Tyra

** Skala fra 1-10 hvor 1 = dårlig stråstyrke, lang strå, dårlig sjukdomsresistens, låg hl-vekt, lågt proteininnhold, låg energiverdi, vanskelig å treske.

HAVRE

 

Gere;

 

Hurdal;

 

 

 

Ringsaker;

Ringsaker har avlingspotensiale og veksttid på linje med Hurdal. Stråstyrken til Ringsaker er imidlertid bedre, og sorten har lav skallprosent. Ringsaker er under oppformering.

Veksttid: 108 dager. Såmengde: 20-22 kg/daa.

 

Belinda;

er hovedsorten i det seine sortimentet. Sorten har middels skallprosent, og god kornkvalitet med store korn og høyt fettinnhold. Sorten er også godt egnet til grynhavre. Sorten har gitt gode avlinger og den har god stråstyrke. Belinda ser ut til å gjøre det godt på alle jordarter bortsett fra skarp sandjord.

Veksttid: 114 dager. Såmengde: 22-25 kg/daa.

 

Nes;

er en ny sein havresort. Sorten gjort det bra avlingsmessig. Nes har har lav skallprosent og høy hektolitervekt.

Veksttid: 114 dager. Såmengde: 21-23 kg/daa.

 

Sorten har samme stålengde og stråstyrke som Biri, og spiretregheten er som hos Gere. Veksttid: 108 dager. Såmengde: 19-22 kg/daa.er nå hovedsorten innen tidlig havre. Sorten har lavt skallinnhold, og kommer kjerneavlingsmessig ut som Biri selv om avlinga er noe lavere. Gere har høyt protein- og fettinnhold og kommer derfor svært gunstig ut på fôrverdi. Sorten har bedre stråstyrke og lavere spiretreghet enn Biri. Veksttid: 107 dager. Såmengde: 19-22 kg/daa.

 

Dyrkningsegenskapene hos havre**

 

 

 

Vekst-tid *

Strå-

styrke

Strå- lengde

1000-kornvekt

Hl-

Vekt

Protein

Fett

Skall

Gere

0

7

7

6

3

6

7

7

Hurdal

+ 1

6

6

6

2

6

8

7

Ringsaker

+ 1

8

7

6

6

6

4

6

Belinda

+ 7

8

7

8

4

5

7

4

Nes

+ 7

7

7

8

5

5

3

5

* Ant. dager seinere enn Gere

** Skala fra 1-10 hvor 1 = dårlig stråstyrke, langt strå, låg 1000-korn og hl-vekt, lite protein og fett og mye skall.

 

 

VÅRHVETE

 

Bjarne;

 

Berserk;

 

Zebra;

 

 

er en svært yterik, men veldig sein sort. I gjennomsnitt for de fire siste sesongene har den i offisiell verdiprøving gitt hele 12 % høyere avling enn Bjarne. Zebra har vært helt resistent mot mjøldogg, men mye tyder nå på at den rasespesifikke resistensen er i ferd med å brytes. Det gjenstår dermed å se om sorten blir svært mottagelig, eller om mjøldoggangrep stabiliseres på et lavt nivå. Sorten har gode kvalitetsegenskaper med høyt og stabilt falltall. Veksttid: 130 dager. Såmengde: 23-25 kg/daa. representerer ikke fremgang i forhold til avlingsnivå, men kvalitetsmessig er dette en interessant sort. Berserk er plassert i proteinklasse 2 (som Bjarne), men ligger i forsøk tett opptil klasse 1. Falltallet er høyt og stabilt, og både sykdomsresistens og stråstyrke er god. Veksttid: 120 dager. Såmengde: 22-23 kg/daa. er den tidligste vårhvetesorten i Norge. Den har høyt falltall noe som er viktig i mathvetedyrking. Bjarne er sterk mot mjøldogg men svak mot septoria. Proteinkvaliteten er meget god. Veksttid: 120 dager. Såmengde: 22-24 kg/daa.

 

Dyrkningsegenskaper hos vårhvete **

 

 

Sort

Veks- tid *

Strå-styrke

Hl-

vekt

Mjøl-dogg

Septoria

blad

Septoria aks

Falltall

Protein

Bjarne

120

7

6

7

5

5

8

7

Berserk

120

8

8

8

5

5

8

7

Zebra

123

8

8

5

8

8

8

4

 

* Ant. dager seinere enn Bjarne

** Skala fra 1-10 hvor 1 = dårlig stråstyrke, låg hl-vekt, svak mot mjøldogg, septoria blad og septoria aks, lågt falltall og lågt proteininnhold.

 

 

ERTER

 

Ser man på landsbasis har det vært en stor økning i dyrking av erter til modning de siste årene. Erter er en god forgrøde med tanke på nitrogenfiksering og sjukdomssanering, men bør ha en omløpstid på 6 år på grunn av vekstfølgesjukdommer.

 

Faust;

 

Tinker;

 

Pinochio;

 

 

 

Tekst: Magne Hårstad, NLR-ST. Kontakt:

magne.harstad@lr.no

er en halvt bladløs ertersort som er noe seinere enn Faust og Tinker. Sorten holdder seg godt oppreist fram mot høsting. Har i gjennomsnitt de siste årene gitt noe mindre avling enn de andre sorene i markedet.Såmengde: 22-24 kg/daa. er litt seinere enn Faust og konkurrerer god i avling. Har litt bedre karakter på bestandshøyde ved tresking. Sorten har relativt store frø og høgt proteininnhold. Veksttid: 116 dager. Såmengde: 25-26 kg/daa. er en relativt tidlig sort. Sorten er halvt bladløs og kombinerer høgt avlingsnivå med relativt god bestandshøyde ved tresking. Sorten har relativt små frø og litt lågt proteininnhold. Veksttid: 114 dager. Såmengde: 22-24 kg/daa.

Tekst: Magne Hårstad

 

Tiril; er en tidlig yterik 6 rads- byggsort med god stråstyrke og stråkvalitet. I likhet med andre 6-radssorter tåler den ikke å stå overmoden alt for lenge i dårlig vær. Sorten er spesielt sterk mot grå øyeflekk. Tiril har erstattet Arve og Lavrans og er nå tidligste sort på markedet. Veksttid: 101 dager. Såmengde: 18-20 kg/daa

Til tross for en sesong med mange utfordringer i fjor, som tørke, regn, mye sopp og vanskelige innhøstingsforhold velger vi å se frem mot årets vekstsesong. Her er en presentasjon av årets åkervekster 

BYGG 

6-rads bygg


Olsok; er en like tidlig sort som Tiril og 8 dager tidligere enn Tyra/Edel. Olsok er ikke like stråsterk som Tiril, og er relativt svak mot sopp. Konkurrerer bra med andre sorter på leirjord. Veksttid: 101 dager. Såmengde: 18-20 kg/daa.

 

 

 

 

 

 

Habil

; er en ny seksrads-sort og den har 3 dager lengre vekstid enn Tiril, (mellom Ven og Tiril). Stråstyrke lik Tiril og sorten er også sterk mot grå øyeflekk. Styrken mot byggbrunflekk og spragleflekk er middels. Avlingsmessig er sorten ganske lik Tiril. Veksttid: 104 dager. Såmengde: 19-21 kg/daa.

 

Heder

; er en ny seksrads-sort og den har 4 dager lengre vekstid enn Tiril, (mellom Ven og Tiril). Stråstyrken er den samme som hos Tiril og den er middels sterk mot grå øyeflekk. Sorten er imidlertid sterk mot byggbrunflekk, men svak mot spragleflekk og mjøldogg. Veksttid: 105 dager. Såmengde: 19-21 kg/daa.

 

Ven;

har gitt svært høg avling ved gode vekstforhold og lang veksttid. Sorten ser ut til å være kravfull og svak mot sjukdom. Ven har middels strålengde, og god stråstyrke. Sorten har god kornkvalitet. Spiretreg. Veksttid: 105 dager. Såmengde: 18-20 kg/daa.

 

Edel;

er en spennende sort med samme veksttid som Tyra. Sorten har langt stå og bedre stråstyrke enn Tyra, men knekker fort sammen hvis den blir stående ute i regn om høsten. Med unntak i 2001 har Edel i de siste åra gitt klart best avling i middel både i sammenlikning med seine- og tidlige byggsorter. Edel ligger midt på treet når det gjelder styrke mot grå øyeflekk, byggbrunflekk og spragleflekk. Lågt proteininnhold, men høg omsettelig energi. Veksttid: 108 dager. Såmengde: 19-21 kg/daa.

 

 

2-rads bygg
Tyra
;

er mye brukt og gjør det best under gode vekstvilkår. Stiller store krav til pH og jordstruktur. Meget god stråstyrke men middels sykdomsresistens. Gjør det best på morenejord. Konkurrerer dårlig mot kveke på grunn av kort strå og liten bladmasse.Veksttid: 108 dager. Såmengde: 21-23 kg/daa.

 

Iver;

er en sort som ligner Tyra, men er en dag seinere. Sorten er noe lengre og ikke like stråsterk som Tyra, men har en bedre sykdomsresistens. I Midt-Norge har Iver i gjennomsnitt gitt litt høyere avling enn Tyra. Sorten er resistent mot mjøldogg, men det betyr lite i Trøndelag. Veksttid: 109 dager. Såmengde: 21-23 kg/daa. 

 

Marigold;

er en relativt tidlig 2-radssort som kan sammenlignes med Iver når det gjelder veksttid. Sorten er sterk mot både byggbrunflekk og grå øyeflekk, og den har god teknisk kornkvalitet. Marigold ser også ut til å være en sterkere sort etter fullmodning, og bryter ikke sammen i strået på samme måte som for eksempel 6-raderen Edel etter fullmodning. Veksttid: 110 dager. Såmengde: 23-25 kg/daa

 

Frisco;

er en sein 2-radssort som ble godkjent i 2005. Sorten er 2 dager seinere enn Tyra, men Frisco har likevel vist avlingstall på høyde med ennå seinere 2-radere. Er lik Tyra med tanke på egenskaper som stråstyrke og stråkvalitet . Frisco er noe sterkere mot grå øyeflekk enn Tyra og Edel, men ganske lik mot andre sykdommer. Veksttid: 110 dager. Såmengde: 20-22 kg/daa. 

Helium;

er en sein sort som har to dager lengre veksttid enn Frisco og kan derfor bli for sein i enkeltår på Fosen. Den har korte sterke strå, høy 1000-kornvekt men lavt proteininnhold. Sjukdomsresistensen i sorten er bra og den anbefales på jord med høgt avlinsnivå. Veksttid: 112 dager. Såmengde: 23-25 kg/daa. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.