Hvordan unngå svinn på lager

17.12.2009 (Oppdatert: 09.03.2017) ,  Mette Feten Graneng

Plansjer fra potetmøte på Klett 3.12.2009 utarbeidet av Borghild Glorvigen