Høyensilasje

05.02.2016 (Oppdatert: 09.03.2017) Elin Thorbjørnsen

Flere dyrker etter hvert høyensilasje både til hester og storfe. Under vil vi gå gjennom hva som er god høyensilasje og dyrknings og lagringsteknikker.

 

 

 

Høyensilasje er en betegnelse på sterkt fortørka grovfôr med en tørrstoffprosent på over 45 %. Ved så høye tørrstoffnivå ensileres massen mindre siden melkesyrebakteriene trenger vann for å kunne produsere melkesyre. Ved liten tilgang på vann reduseres bakterienes aktivitet, og grovfôret blir konservert på grunn av lufttett lagring og ikke så mye på grunn av senkning i pH.

Høyensilasjen bør ikke være ha over 65 % TS, da kan det lett utvikles mugg og gjær. Problemet med en så høy tørrstoffprosent er at det blir mer luft i en slik ball enn i en våtere. Dette sammen med at det er liten ånding fra plantemassen på grunn av det høye tørrstoffet fører til at de aerobe mikroorganismene (uønska) som for eksempel mugg får bedre forhold for å utvikle seg. Under disse forholdene er det lettere for mugg å trenge langt inn ballen Det er derfor veldig viktig å presse ballene hardest mulig slik at det blir minst mulig luft tilgjengelig. Skal en bruke konserveringsmidler er det de gjæringshemmende midlene som vil ha effekt og da særlig de midlene som inneholder for eksempel propionsyre, benzosyre, natriumnitritt eller heksametylentetramin, se for øvrig lenger ned i artikkelen. Bruk av ensileringsmidler som senker pH, vil kunne gjøre mer skade enn nytte, ettersom muggsopper trives ved lav pH, og har godt med oksygen igjen til vekst når ikke bakteriene konkurrerer om oksygenet.

Fordeler med høyensilasje i forhold til høy.

  • Mindre væravhengig

  • Litt fuktighet i fôret noe som er bra for hestenes luftveier

  • Fôret kan lagres ute når det innpakket i plast

  • Forsøk viser at hester foretrekker våtere fôr

Ulemper med høyensilasje i forhold til høy.

  • Dyrere å konservere

  • Størrelsen på ballene må tilpasses antall dyr, og de bør fôres opp i løpet av ei uke.

(en balle på 400 kg trenger 5 – 6 hester avhengig av TS prosent i fôret)

  • Ved dårlige forhold eller feil teknikk kan det oppstå feilgjæring som ødelegger fôret. Det kan i de verste tilfeller bli soppgifter i fôret.

 

Prinsippet for ensilering

Grunnprinsippet i all ensilering er at massen skal oppbevares i oksygenfrie forhold, det gjelder også høyensilasjen. Derfor er det viktig at innpakkingen blir god og tett for at resultatet skal bli bra. Når ensileringsprosessens går, blir plantens sukkerinnhold helt eller delvis omdannet til syre, mest mjølkesyre. Den har en konserverende virkning og er med å senker pH i massen raskt. I motsatt fall kan vi få smørsyregjøring som gir elendig fôrkvalitet, i tillegg til tap av næring.

 

Det er en rekke forhold som skal til for å produsere god høyensilasje:

Rene planter

Jorda må være jevn og det kreves ei god våronn, i tillegg bør en se opp for ganger etter jordrotter. Det kan være en fordel å få tromlet tidlig på våren, gjerne med en kompakt trommel med stor diameter.

Bruk av husdyrgjødsel på eng som skal brukes til høyensilasje, kan være utfordrende med tanke på forurensning av graset og å få gjødselrester med inn i ballen. Eventuell husdyrgjødsel bør derfor kjøres så tidlig om våren som mulig. Vær oppmerksom på kjøreskader, som kan føre til både dårligere avling og forurensning med jord i rundballen.

Høstetidspunkt

Høstetidspunktet bør tilpasses dyrene som skal spise det, men jo eldre graset blir jo større blir risikoen knyttet til konserveringa. Cirka en uke etter begynnende skyting er ofte passende. Ved ønske om høyt næringsinnhold til hester i hardt arbeid, kan man slå tidligere. Høstes det senere blir plantene grove og du får ei dårlig pakking, og plasten utsettes for mer skade ved de stive stråene.

Slåtten

Høy stubbehøgde 10-12 cm er viktig, da reduseres risikoen for å få med jord og annen forurensing. Samtidig vil luftgjennom-strømningen under graset øke og graset tørke raskere og jevnere. Stengelknekker vil øke fortørkingshastigheten på slutten av tørkeperioden. Breispredning av graset rett etter slått øker hastigheta på tørkinga, men vær oppmerksom på at det tørker utrolig fort opp hvis sola står på og med litt vind, kanskje en dag er nok fortørking.

Vær forsiktig ved vending av ensilasjen, det kan fort bli med jord og da går den hygieniske kvaliteten ned i fôret. Og er det meldt regn (som det ofte er) før graset er tørt nok er det en fordel å ranke sammen graset før regnet kommer. Det er ofte bedre å pakke fôr med lavere TS % med god kvalitet enn å la det ligge med regn i flere dager.

Fortørking

Fortørket gras høstet på et tidlig stadium kan presse meget hardt. Tidlig høsting og 50 % TS betyr at mengden TS kan fordobles pr m3 i forhold til tidlig høsting og 20 % TS; se tabell under: Kilde LK – meddelse nr 104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tørrstoffprosent

 

 

 

20

30

50

 

Pakkningsgrad kg TS/mᶾ

89

148

201

 

Plastforbruk i kg/tonn TS

8,4

5,0

3,7

 

Antall baller pr tonn TS

7,6

4,6

3,4

               

 

 

 

 

Fortørking har også en stor betydning for kvaliteten. Sukkeret bevares, og vi får en god kvalitet på ensilasjen.

Som nevnt tidligere kan en bruke ensileringsmiddel. D er da midler som inneholder propionsyre, benzosyre, natriumnitritt eller heksametylentetramin som må benyttes for å hemme problemet med mugg og gjærsopper. Kofasil Ultra er et produkt, les på etiketten for dosering og ikke underdoser, det gjør vondt verre. I såpass tørt materiale er det lite væsketransport i massen og god fordeling av midlet er veldig viktig. Det virker kun der det treffer, det kan være en fordel å tilsette med flere dyser hvis mulig. Kofasil Ultra må ikke brukes i ensilasje med over 65 % TS, da omdannes ikke nitritten til ammonium. Av samme årsak bør rundballer hvor Kofasil Ultra er brukt ligge i minst fire uker før bruk. I høyensilasje over 65 % TS er det mulig å benytte KOFA GRAIN pH5. Men viktigere enn ensileringsmidler er altså hard pakking og nok plast.

Pressing

Komprimering av massen er avgjørende for god kvalitet på sluttproduktet. Kjøreteknikken er viktigere enn hvilken type pressen en har.

Snittelengde

Graset bør snittes i forbindelse med pressinga, snittinga fremmer ensileringsprosessen, og pH senkningen går raskere. Gras som er snittet pakkes også lettere og vil gi mindre luft i ballene. Er det snakk om hestefôr bør det ikke snittes under 5 cm.

Pakking

Ballene bør være innpakket i plast senest to timer etter pressing, dette for å minimere tap av sukker, og ikke minst for å hindre varmgang og hindre oppblomstring av uønskede mikroorganismer. Ballene bør pakkes der de skal lagres, hvis det ikke blir gjort bør de flyttes så fort som mulig.  Ferdig pakkede baller bør flyttes så fort som mulig eller ligge i tre dager før de flyttes pga gassdannelse inne i ballen som kan skade plasten om den klemmes sammen.

Plast

På markedet finns det mange typer plast / strekkfilm. Fargen bør alltid være hvit, farge påvirker varmerefleksjon og temperaturøkning. Det er utført forsøk med temperaturøkning på 10-30 ºC. som viser at ved en økning i temperatur på 20 °C øker soppspore inntrengningen med 300%. Overlapping bør være 50% for å gi lufta en lang vei å gå. Er plasten 75 cm vil lufta ha en lengre vei å gå en om den er 50 cm. Det bør legges flere lag enn ved vanlig ensilering. Dette for å sikre at det blir tett, unngå feilgjæring og tap av næringsstoff. I fra 12 – 16 lag etter siste tette lag med plast, er anbefalt til høyensilasje avhengig av hvor stivt graset er. Har du et håndteringssystem som krever mye flytting skal du bruke det høyest anbefalte antall lag.

Lagring

Lagerplassen skal være plan, godt drenert og fri for urenheter som kan ødelegge plasten. Ballene bør lagres på enden, da det er mest plast der.

Høyensilasje er utmerket fôr til hest, og har høyere fornøyelighet enn høy. Såkalte kafeteria forsøk utført av Bioforsk, viser at hester foretrekker fuktig fôr. Det forekommer at hester blir løse i magen av dette fôret, høyensilasje krever tilvenning som alt anna fôr hester skal spise. En ball med høyensilasje bør brukes opp på en uke, og lagres under tak etter at den er åpnet opp. Det er ofte bedre hygienisk kvalitet på velberget høyensilasje, enn i høy som er lagret uinnpakket på slutten av sesongen. Høy kan ta opp fuktighet etter at det er lagret på låven, og få muggdannelse i overflaten.

 

Kilder: Grovfôrnytt NLR Hedmark, Cecilia Müller, Astri Johansen

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.