Viktig med tidlig tiltak mot snegle i grønnsaksfelt

02.02.2016 (Oppdatert: 09.03.2017) Heidi Rohde

Snegl er et økende problem i grønnsaksproduksjon og spesielt i år med høy luftfuktighet og våt jord. Mange av de vanlige snegleartene overvintrer som små individer. Når de kommer ut tidlig på våren er det derfor viktig å ha strategien klar.

Les mer herFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.