Krossing av korn

02.02.2016 (Oppdatert: 09.03.2017) ,  Heidi Rohde

Sannsynligheten for at en del av kornet i Trøndelag ikke når fullmodningsstadiet er en realitet.

Den vanskelige våren har gitt opp til en måned senere såtidspunkt enn normalt. Dette vil også føre til sen tresking. Utfordringen med korn som ikke blir tresket før godt ut i oktober, er at nettene ofte er lange og fuktige, og tørken er derfor begrenset.

Les hele artikkelen her