23 år med vårhvete

02.02.2016 (Oppdatert: 09.03.2017) ,  Heidi Rohde

Jeg begynte å dyrke vårhvete i 1991, og har hatt det hvert år siden. Arealet har variert fra 40 til 120 dekar pr år.

 Tidlig sorter

Har satset på de tidligste sortene som har vært tilgjengelig, det startet med Runar i 91 og fortsatte med Bastian,

Avle og nå Bjarne

Motivasjonen for å starte med vårhvete var å utnytte mulighetene ved lengre vekstsesong, det var tidlig vår både i 89 og 90. Forsøksringen ( Jon O Forbord) oppfordret oss til å prøve hvetedyrking, og det ble etablert en gruppe i Hegra med bønder som dyrket hvete, både høst og vårhvete.

Les hele artikkelen her