Beiting på vårsådd rug

17.12.2015 (Oppdatert: 09.03.2017) Elin Thorbjørnsen

I juni var flere norske rådgiver til Danmark på studietur sammen med rådgivere fra bl. a Sveits, Belgia, Irland og Sverige. Der lærte vi at enhver dansk økolog med respekt for seg selv beiter vårsådd rug. Det gir både et høyt tørrstoff opptak på beite, et kløverfritt år i vekstskifte og lavt nitrogenforbruk. Høres det interessant ut? Under følger flere av erfaringene danskene har høstet de siste årene.

Kyr på rugbeite i Danmark, foto Eva Pauline Hedegart

Beiting på vårsådd rug

 

I juni var flere norske rådgiver til Danmark på studietur sammen med rådgivere fra bl. a Sveits, Belgia, Irland og Sverige. Der lærte vi at enhver dansk økolog med respekt for seg selv beiter vårsådd rug. Det gir både et høyt tørrstoff opptak på beite, et kløverfritt år i vekstskifte og lavt nitrogenforbruk. Høres det interessant ut? Under følger flere av erfaringene danskene har høstet de siste årene.

 

Vårsådd rug med italiensk raigras er ideelt for å få et kløverfritt år i vekstskiftet ifølge danske bønder og rådgivere. Det er klart for beiting tre fire uker etter såing, og er veldig bra på å ta opp nitrogen frigitt fra nedpløyd kløvereng. En får også fordelen med pløying to år på rad, slik at en får en effektiv ugraskamp.

Det anbefales å ta sikte på å få 200 planter pr m2. Dette oppnår en med å så 9-10 kg/daa. Alle vinterrugsorter kan i prinsippet brukes, her i landet har det vært vanligst å bruke Svedjerug blant de som har prøvd. Det kan uansett vær lurt å gå etter eldre sorter, som har billigere såvarer enn det hybridrugen har. Et alternativ kan også være å

Siden veksten til rugen avtar utover sommeren, og stopper helt opp i august under danske forhold, blander danskene inn italiensk raigras. Diploide sorter foretrekkes ettersom de danner tettere og mer holdbart grasdekke enn de triploide. 2 kg daa er passe på diploide sorter, 2,5 til tetraploide (bl.a. Macho, Barpluto, Fabio)

Sådybden bør ligge på 2-4 cm, er såvaren blandet (rug/raigras) bør en ikke så dypere enn 3 cm. Rug er godt egnet til å klare seg uten gjødsling om den kommer etter nedpløyd kløvereng. Den setter pris på og få 1-2 tonn gylle/daa som startgjødsling også etter kløvereng men dette er ikke påkrevd. Sår en inn rug til beiting etter korn, bør en derimot gjødsle med 2,5-3 tonn gylle/daa fordelt som startgjødsling og supplering utover sesongen.

Beiting starter når rugen når buskingsstadiet. Dette inntreffer ofte når rugen er 10 – 15 cm høy. Etter dette bør en beite med 5 dagers intervaller. Beitinga bør kombineres med noe annet, for eksempel kløvereng eller silo inne for å holde vomfunksjonen optimal. Dersom rugen blir noe mye lengere enn 15 cm nedsettes smakeligheten, og rugen blir også ofte angrepet av mjøldogg eller rustsopper om den får bli lengere.

Det vil ofte komme litt ugras, noe som pusses med beitepusser. Inntil kuruser vil det vrakes, og en vil fra juli oppleve at noe rug skyter om en ikke beitepusser. På denne måten klare danske kyr å ta opp 16 kg tørrstoff, av dette er ca halvparten hentet fra rugen. For å oppnå dette regner de 50 dekar på 100 kyr.

Beiting av rug er ikke bare aktuelt for økologiske bønder, også konvensjonell melkeproduksjon kan ha stor glede av dette driftsopplegget. Ikke minst kan det være aktuelt for sau. En kan da så midtsommers for å få et bra høstbeite som kommer svært tidlig i gang om våren. Sår en om høsten må en ha i hodet at rugen har blitt trigget til å skyte, og vil fra mai gå i strå om en ikke beiter intensivt. En må også passe på at rugen ikke blir tynt for hard utover høsten, den må få litt tid til å samle opplagsnæring om den skal overvintre. De som har prøvd høstsådd rug til sau i Norge, anbefaler at en beiter annen hver uke og med systematisk beiting. I et slikt opplegg vil en måtte pløye opp i løpet av sommeren, men en kan eventuelt ta en slått før en pløyer.

  Rug som beitegras; anbefalinger fra Jysk Landbruksrådgiving, Danmark:

  • Såmengde: 8 kg rug (vanlig høstrug ikke nødvendig med kostbar hybridrug, bruk det du får tak på) + 2,5 kg  italiensk raigras sås på våren.
  • Gjødsel: 2-2,5 tonn gylle/husdyrgjødsel om våren (kan være unødvendig dersom det var mye kløver i forgrøden), eventuelt gjødsle over etter avbeiting.
  • Førstegangs avbeiting: ved 10-15 cm
  • Hurtig avbeiting, etterfulgt av hvile
  • Bruk beitepusser, rugen skyter lett rundt midtsommer.
  • Dersom rugen blir for lang kan en få problemer med meldogg og dårlig smakelighet.
     


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.