Aktuelle høsthvetesorter 2015

05.08.2015 (Oppdatert: 09.03.2017) Håvar Endre Hanger

Høsthvetesorter 2015, markedsandeler, tilgjengelige sorter og dyrkingsegenskaper

Gulrust i Bjørke

Det er på høy tid å tenke på såkorn hvis man skal så høsthvete i høst. Hvis man skal spå om høstsådd areal til høsten, så vil dette mest sannsynlig være begrenset ut i fra hvor langt årets åkre har kommet og muligheten for å få sådd høstkorn innen fristen 10.-15. september. Men det vil være været utover som avgjør dette. I Trøndelag har vi hatt et veldig godt år med hensyn til overvintring og høsthveten har sjelden sett så frodig ut. Det ser også ut til at høsthveten har taklet de værmessige utfordringene godt, selv om utviklinga går seint under de rådende temperaturer. Fasiten blir vi nødt til å vente med til kornet er i hus. For mathvete vil Ellvis være et godt alternativ og for forhvete vil Jankarta og Finans være gode alternativer. Av rughvetesortene er Tulus et godt alternativ. Ta gjerne kontakt hvis det er ting du vil diskutere vedrørende sortsvalg.

Tilgjengelige sorter
Norgesfôr/Fiskå og Felleskjøpet har ulike sorter tilgjengelige. Felleskjøpet satser på Magnifik som sin hovedsort i Trøndelag. Norgesfôr og Fiskå har flere sorter tilgjengelige, både mat- og fôrhvete. Mathvetesorter som er tilgjengelige er Ellvis og Olivin. Fôrhvete er Finans og Jantarka. Finans blir fra 2016 avregnet som fôrhvete.

Tabell 1. Tabellen under viser avling i forsøk for høsthvete på Østlandet i enkelte år og summert i snitt for flere år.
(kilde: Bioforsk FOKUS 10 (1) 2015, Åssveen, M. et al.).

Tabellen viser de ulike sortene både med og uten soppsprøyting. For soppsprøyting har man en meravling på rundt 70 kg i alle sortene. Det er fôrhvetesorten Jantarka som gir den høyeste totalavling etterfulgt av Ellvis. I forsøk i Trøndelag har Ellvis vært høyt i avling over flere år, Jankarta har vi lite data på ennå her.

Dyrkingsegenskaper for høsthvete
Tabellen under, viser dyrkingsegenskapene for de ulike sortene (kilde: Bioforsk FOKUS 10 (1) 2015, Åssveen, M. et al.).
Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.