Beiting av rug i Danmark

06.07.2015 (Oppdatert: 09.03.2017) Heidi Rohde

Danske melkebønder beiter vårsådd høstrug – og tar opp store mengder ts på beite!

Vår «søsterorganisasjon» i Danmark, Jysk landbruksrådgiving inviterte til fagsamling for rådgivere fra flere europeiske land i forrige uke. Der var vi på flere gårdsbesøk og fikk blant annet innføring i «rugavgræsning». De sår 8 kg rug sammen med 2,5 kg italiensk raigras på våren. Rugen kommer svært raskt og er det dominerende beitegraset på våren, mens raigraset først blir dominerende på ettersommeren. Det er viktig med beitepussing, slik at ikke rugen skyter. I kombinasjon med beiting på kløverrik eng tar kyrne opp opptil 16 kg ts. på beite. Interessant? Vi skriver mer om dette i neste medlemsblad.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.