Jordforbedring på leirjord

24.06.2015 (Oppdatert: 09.03.2017) Håvar Endre Hanger

Norsk landbruksrådgiving Sør-Trøndelag har i samarbeid med Ramlo Sandtak AS prøvd ut ulike jordblandinger som jordforbedringsmidler. Forsøket har vært gjennomført med støtte fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Deler av forsøksfelt på jordforbedring
Bakgrunnen for feltet er de betydelige mengder med myrjord som man trenger deponiareal for i Trondheimsområdet i forbindelse med utbygging av ulik infrastruktur. Alene er det behov for deponering av 300-500 000 m3 i fortsettelsen av ny E6 fra Rosten til Sandmoen. I stedet for varig deponering, ser vi på mulighetene for å benytte disse massene som jordforbedring på leirjord med lavt moldinnhold, slik at dette kan bli en ressurs for landbruket.    

Materiale og metode 
Feltet lå på siltig lettleire, med pH 6,3, moldinnhold 2,4 %. P-AL 7 og K-AL 17. Sorten var Brage og feltet var gjødslet med 52 kg 22-3-10 pr daa. I dette forsøket ble det brukt knust fjell alene og i blanding med fersk og ranklagt myr, det ble brukt sand alene og i blanding med fersk og ranklagt myr. I tillegg ble ranklagt myr og fersk myr prøvd alene. Vi hadde også et kontroll-ledd hvor det ikke ble tilført noe masse.   

Tabell 1. Avling i kg/daa i sammendrag for de ulike leddene.  


Diskusjon og konklusjon 
Resultatene viser at man får avlingsøkning mot kontroll på denne jorda, både for tilføring av sand, ranklagt myr og en kombinasjon av disse. Tilførsel av kombinasjoner av knust fjell gir i dette forsøket en negativ avlingsutvikling mot kontroll. På grunn av den praktiske gjennomføringa av forsøket med utlegging av masse, har vi ikke hatt mulighet til å randomisere forsøket. Dette gjør at resultatene ikke er entydige og at vi har avlingsforskjeller både innad i leddene og mellom leddene. Vi vil fortsette disse forsøkene for å få bedre grunnlag for konklusjoner. Det vil også være interessant å se på mer varig ettervirkning av jordforbedring.  Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.