Behov for tilleggsgjødsling av nitrogen?

03.06.2015 (Oppdatert: 09.03.2017) Jan-Eivind Kvam-Andersen

Mai måned har vært kald og det har kommet en del nedbør, spesielt på Fosen, men også i Skjetleinsområdet. Det kan være behov for å tilleggsgjødsle med nitrogen der det har kommet mest nedbør. Ta kontakt med lokal rådgiver for å vurdere behovet nær deg.

Hvor mye nedbør som har kommet den siste tiden kan man finne ut ved å gå inn på nærmeste klimastasjon. Fra 1. mai fram til 3. juni har det kommet 78 mm på Skjetlein, 63 mm i Meldal, 94 mm i Rissa og 69 mm på Brekstad. Om dette fører til utvasking kan man finne ut av ved å gå inn på www.vips-landbruk.no og velge nitrogenstatus under «andre modeller». Direkte link her

Eksempel på utregninger med 500 kg korn, 10 kg N sådato uke 20, og jordtype lettleire for Skjetlein og Rissa viser at det er utvasket ca 1,5 kg N på Skjetlein og 3 kg N i Rissa:

Hadde en valgt sandjord som jordtype hadde en fått høyere tall. Forsøk (Riley) viser at en ved 50 mm nedbør over en konsentrert periode kan få utvasking av nitrogen på lette jordtyper som sandjord. Ved tyngre jordarter som leirjord må en opp i 100-150 mm nedbør for å få utvasking av nitrogen. Erfaringer fra Midt-Norge viser at en bør vurdere tilleggsgjødsling når det kommer 25-30 mm i løpet av 1-2 dager på sandjord. Der det ikke har vært slike nedbørsmengder, kan gulningen heller skyldes oksygenmangel (drukning). Dårlig drenering, jordarbeiding før jorda var laglig og pakkeskadet jord kan føre til oksygenmangel. På vendeteigene ser en det ekstra godt siden oksygenmangelen ofte skyldes dårlig jordstruktur som følge av pakking. På kornåkre med oksygenmangel kan en allikevel ofte se en positiv effekt av tilleggsgjødsling med 15-20 kg kalksalpeter.

Fra våre kolleager fra NLR Nord-Trøndelag har vi følgende råd:

Sen såing av korn

Det er dessverre fortsatt en del areal som ikke er sådd, og værmeldingene er ikke lystige. Ved sen såing får en svakere strå, og det blir fortere legde. Temperatuerene blir oftere høyere i buskingsperioden, slik at den blir kortere og en får mindre busking.

Svakere gjødsling og større såmengder er aktuelle tiltak. En regner ca 1 kg lavere Nitrogen pr 10 dager senere våronn enn normalt. Såmengden bør kanskje økes med et par kilo.

Nå i juni er det tidlige byggsorter som gjelder.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.