Balansert gjødsling til potet

27.01.2015 (Oppdatert: 09.03.2017) ,  Heidi Rohde

Jorda, næringstilgang, varme og vann er grunnlaget for et godt voksemedium og er ryggrada for all vokster i våre produksjoner. Poteten er ikke noe unntak på disse områdene, hvis vi skal lykkes med stor avling av god kvalitet.

Fra vårt medlemsskriv i des 2014

Her finner du hele artikkelen