Forsuring av matjord øker kalkbehov

10.10.2014 (Oppdatert: 09.03.2017) Håvar Endre Hanger

Kalkbehov, korn og gras

Det brukes for lite kalk i jordbruket. De siste ti åra har forbruket gått mye ned, med resultat at jorda forsures. En optimal pH gir bedre plantevekst, bedre utnytting av gjødsel og mindre næringstap.

Forsuringen av jordbruksjord utgjør om lag 20 – 30 kilo CaO-ekvivalenter per dekar per år, sier forsker Lars Nesheim i Bioforsk.  Kalkforbruket i Norge bør derfor økes, konkluderer Nesheim, som også er grovfôrkoordinator i Norsk Landbruksrådgiving.

Behovet for kalk blir målt i kg CaO-ekvivalenter, som er summen av kalsiumoksid og magnesiumoksid. I 2011 utgjorde kalkforbruket i Norge 137.000 tonn. Det tilsvarer om lag 14 kilo kalk per dekar dyrka mark. Det betyr igjen rundt sju kilo kalsiumoksid per dekar, som altså er mye lavere enn behovet for å motvirke forsuring. Forsker Lars Nesheim i Bioforsk. Arkivfoto: Jon Schärer

Les faktaarket fra Bioforsk her.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.