Forutsigbar og optimal dyrking av helsæd i Midt-Norge

09.10.2014 (Oppdatert: 09.03.2017) Håvar Endre Hanger

Helsæd, fôroptimalisering, høytytende melkekyr, rundballer, ensileringsmidler, høsteteknikk.

Helsæd av hvete
I vekstsesongen 2013 ble det lagt ut 3 felt med storskaladyrking av helsæd i Trøndelag. Avlingene ble pakket i rundballer med 8 lag plast, og det ble testet ut hvordan ensileringsmidlene Ensil + og Ensil Ekstra påvirket kvaliteten til ferdig konservert (ensilert) helsæd.

Rundballepresse med fastkammer (Orkel GP 1260) ble brukt på alle feltene. På Ørlandet ble det i tillegg testet ut en rundballepresse med variabelkammer (Feraboli Sprinter 165). Det ble ikke testet ut ensileringsmiddel i kombinasjon med variabelkammerpressa da den manglet doseringsutstyr.


Resultatene viser positiv effekt av ensileringsmidlene, men effekten er lavere enn ventet. Forsøksfeltene ble høstet etter en lengre godværsperiode. Tørrstoffprosenten var høy, og feltene ble høstet under forhold som er gunstige for vellykket konservering. Effekten av ensileringsmiddel ville trolig vært høyere under mer fuktige innhøstingsforhold.

Rundballene fra variabelkammerpressa har i snitt gitt 44 % tyngre rundballer, enn ved fastkammerpresse. Effekten på kvalitet har ikke gitt statistisk sikkert utslag.


Les hele rapporten her.


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.