Feller for sau - ei god hjelp i sauesankinga

22.09.2014 (Oppdatert: 09.03.2017) ,  Torhild Svisdal Mjøen

I Oppdalsfjella har det vore brukt feller i samband med sauesankinga ein del år. Dette har vore så vellykka at fleire og fleire har bygd seg feller i samband med sankeanlegg og setre. Vi har vore i kontakt med fleire gardbrukarar som har fortalt om sine erfaringar med slike feller og alle er samstemte om at dette er til svert god hjelp.