Forsøk i gulrot og potet 2014

03.06.2014 (Oppdatert: 09.03.2017) Olaug Bach

Årets forsøksfelt i gulrot og potet er lagt ut.

Setting av sortsforsøk i Orkdal.

 

  1. Gulrotsorter - 8 sorter i felt hos Karl Johan Dahl på Kråkvåg, Ørland
  2. Potetsorter - 8 halvseine sorter til ulike bruksformål hos Magne Mo. Feltet ligger på Evje i Orkdal.
  3. Utvikling av beslutningsverktøy for riktig N-gjødsling i potet. Nitrogengjødsling og nitrogenbehov i potet.Med en LAQUA-twin-måler tar vi prøve av plantesaft for å finne nitrogeninnholdet i potetplantene på flere tidspunkt i vekstsesongen. Sammenholdt med avling og sort i forsøket, kan dette bli et hjelpemiddel til  å greie å gjødsle etter behov for å få optimal avling av god kvalitet tilpasset potetens bruksformål. Feltet ligger hos Karl Rædergård, Ørland og sorten er Asterix.
  4. Settepotetkvalitet. Dette er et demonstrasjonsfelt med sertifisert settepotet, settepotet med litt virussmitte og egen settepotet. Feltet ligger hos Ola Solhus i Orkdal. Sorten er Asterix.

På seinsommeren blir det markvandring i alle disse feltene. Følg med.

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.