Bladgjødslingsproduktet Gramitrel prøvd i storskalafelt på Ørlandet 2012.

21.03.2013 (Oppdatert: 09.03.2017) Siv Nilsen Gilde

Gramitrel er et nytt bladgjødslingsprodukt som inneholder mangan (Mn), sink (Zn), kobber (Cu), magnesium (Mg) og nitrogen (N). I to storskalaforsøk på Ørlandet i 2012 ble det funnet at Gramitrel dekket kobber- og sinkbehovet, men at det ikke ble tilført tilstrekkelig med mangan til å dekke behovet ved stor manganmangel.

Kobbermangel i seksradsbygg

Resultatet fra de to storskalafeltene på Ørlandet i 2012 kan leses her: Forsøk med gramitrel 2012Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.