Miljøplan: Plansjer fra intensivkurs våren 2012

19.03.2012 (Oppdatert: 09.03.2017) ,  Mette Feten Graneng

Våren 2012 er det full fokus på miljøplanarbeid i Sør-Trøndelag. Med godt samarbeid mellom kommunene, fylkesmannens landbruksavdeling og NLR Sør-Trøndelag er det intensive miljøplankurs i de fleste kommuner.

Plansjer fra miljøplankursa kan du se her