Lokale

Rekordmange deltakere på Midt-Norsk Gulrotmøte 2018

Rundt 30 deltakere møttes til faglig utveksling og påfyll i Trondheim 10. januar.

Les mer ›

Stell godt med bringebæra før vinteren

Nå er det viktig å bruke tid på å stelle godt med bringebærfeltet før vinteren. Oppbinding beskytter mot slitasje på greinene i vinterstormene.

Les mer ›

Mer salgbar avling ved bruk av bladsaftanalyser?

Bruk av bladsaftanalyser er et tilbud vi i liten grad tidligere har benyttet oss av i praktisk rådgiving innen grønnsaker.

Les mer ›

Vær obs på bringebærbladmidd

I år har vi sett bladmiddangrep i både unge og gamle felt som ikke har vært behandla forebyggende mot dette.

Les mer ›

Gode drivganger gir reine dyr

En god start for å unngå sporer i melk er å sikre reine kyr, jur og føtter. En som har tatt dette på alvor er Ole Jørgen Stavang på Strand i Nærøy.

Les mer ›

På jakt etter bedre avling? -Disse grepene gjør en forskjell

De mest avgjørende faktorene for økt avling er kalking, grøfting, vekstskifte og god jordstruktur. Disse tiltakene har mer effekt enn sortsvalg.

Les mer ›

Anbefaleringer for rydding og beite av artsrik beitemark

Naturbeitemark er artsrik beitemark som har vært beita kontinuerlig i mange generasjoner.

Les mer ›

Sporer i melk

Vinteren 2016-2017 gav mer sporer i melk enn vanlig. Samtidig kom skjerpede krav fra Tine om maksimalverdier og hyppigere prøveuttak. Årsaken til sporer ligger ofte i surfôrproduksjonen.

Les mer ›

Åkerbønne og vårhvete til helgrøde

Uten prisnedskrivingstilskudd og med dyrere kraftfôr enn i Norge ser svenskene muligheter for å dyrke større andel av fôret på egen gård.

Les mer ›

Setter du pris på graset ditt?

Prosjektet Grovfôr 2020 har i løpet av 2017 kommet godt i gang. Bakgrunnen for prosjektet er følgende:

Les mer ›

Hvorfor oppnår vi ikke topp kornavling?

Sortsutvikling har i flere år gitt et økt potensiale for avling, en økning på vel 0,5% per år. Men potensiell kornavling ligger nesten dobbelt så høyt som den avlinga vi faktisk klarer å høste.

Les mer ›

Sortsomtale kornsorter

For at du i størst mulig grad skal kunne få tak i ønsket art og sort til våronna 2018, er det som i tidligere år viktig med en tidlig bestilling.

Les mer ›

Hundegras – aktuelt igjen?

Hundegras hadde ei storhetstid på 80-tallet, men har de siste åra vært lite brukt. Arten har flere fordeler som gjør at den bør vurderes av flere.

Les mer ›

Kvalitet på 2. slått

Årets grovforavlinger er varierende i Trøndelag. Sommeren var kald og nedbørrik. Det har vært en ustabil værtype med hyppig nedbør. Lave temperaturer og dårlig opptørking mellom regnbygene.

Les mer ›

Bekjemping av kveke i modent bygg

Kveke stjeler næring og vanskeligjør tresking. Det er mye åker som er grønn av kveke, og mange bør gjøre tiltak mot kveka i år.

Les mer ›

Høstbrakking av enga

Skal man lykkes med høstbrakkinga er det viktig at man ikke er for tidlig ute. Kveka bør ha minst 4-5 blad på sprøytetidspunktet, og rotugraset bør ha en godt utviklet bladmasse/rosetter.

Les mer ›

Oppsummeringsrapport av Agropro

Agronomiprosjektet Agropro er nå avslutta, NLR Trøndelag SA har deltatt på de to utvalgte gårdene i Trøndelag, Ole Petter Stavrum i Levanger og Meland/Skjenland samdrift i Meldal.

Les mer ›

Gressprøveanalyser mot 2.slått

Prognoseprøver tatt før/under 2.slått Noen har allerede tatt 2.slåtten – noen er i gang, mens andre venter på mer vekst og utvikling før de er i gang.

Les mer ›

Hundekjeksmanualen

Hundekjeks er utfordrende ugras. Vi ser spredning fra veikanter og inn på dyrka mark.

Les mer ›

Beiteplanlegging til mjølkekyr og ammekyr

Beitemarkdag for storfebrukarar vart arrangert i Oppdal 7.juli. Vi vitja Bård Hindseth som fortalte om sin måte å bruke beitene på setra.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side