Lokale

Overvintringsskader i eng

I Hemne, Snillfjord, Hitra og Frøya har det i løpet av vinteren oppstått betydelig overvintringsskader som følge av isbrann. Mange er i ferd med å reparere skadene, og noen er allerede ferdig.

Les mer ›

Frøblandinger 2018

Nok og god nok avling, er avhengig av artar og blandingar som passar til klima, vekseplass og bruksmåte.

Les mer ›

Rotter

Denne vinteren er det observert større rotteplager enn normalt i enkelte områder.

Les mer ›

Vånd og våndskader - problem og forslag til tiltak

Denne artikkelen er eit resultat av prosjektet “Hvordan holde bestand av vånd under økonomisk skadeterskel for landbruket”.

Les mer ›

Gjødselgass

Vi ser det fortsatt er ulykker i forbindelse med omrøring i husdyrgjødsel. Bonden er ansvarlig for at arbeidet foregår på en trygg måte.

Les mer ›

Behov for engfornying i vår? Vurder tilstanden til grasmarka så tidlig som mulig

Vekstsesongen 2017 var regnfull i store deler av landet, og det medførte store kjøreskader på enga. Været gjorde også reparasjon og fornying vanskelig.

Les mer ›

Rekordmange deltakere på Midt-Norsk Gulrotmøte 2018

Rundt 30 deltakere møttes til faglig utveksling og påfyll i Trondheim 10. januar.

Les mer ›

Stell godt med bringebæra før vinteren

Nå er det viktig å bruke tid på å stelle godt med bringebærfeltet før vinteren. Oppbinding beskytter mot slitasje på greinene i vinterstormene.

Les mer ›

Mer salgbar avling ved bruk av bladsaftanalyser?

Bruk av bladsaftanalyser er et tilbud vi i liten grad tidligere har benyttet oss av i praktisk rådgiving innen grønnsaker.

Les mer ›

Vær obs på bringebærbladmidd

I år har vi sett bladmiddangrep i både unge og gamle felt som ikke har vært behandla forebyggende mot dette.

Les mer ›

Gode drivganger gir reine dyr

En god start for å unngå sporer i melk er å sikre reine kyr, jur og føtter. En som har tatt dette på alvor er Ole Jørgen Stavang på Strand i Nærøy.

Les mer ›

På jakt etter bedre avling? -Disse grepene gjør en forskjell

De mest avgjørende faktorene for økt avling er kalking, grøfting, vekstskifte og god jordstruktur. Disse tiltakene har mer effekt enn sortsvalg.

Les mer ›

Anbefaleringer for rydding og beite av artsrik beitemark

Naturbeitemark er artsrik beitemark som har vært beita kontinuerlig i mange generasjoner.

Les mer ›

Sporer i melk

Vinteren 2016-2017 gav mer sporer i melk enn vanlig. Samtidig kom skjerpede krav fra Tine om maksimalverdier og hyppigere prøveuttak. Årsaken til sporer ligger ofte i surfôrproduksjonen.

Les mer ›

Åkerbønne og vårhvete til helgrøde

Uten prisnedskrivingstilskudd og med dyrere kraftfôr enn i Norge ser svenskene muligheter for å dyrke større andel av fôret på egen gård.

Les mer ›

Setter du pris på graset ditt?

Prosjektet Grovfôr 2020 har i løpet av 2017 kommet godt i gang. Bakgrunnen for prosjektet er følgende:

Les mer ›

Hvorfor oppnår vi ikke topp kornavling?

Sortsutvikling har i flere år gitt et økt potensiale for avling, en økning på vel 0,5% per år. Men potensiell kornavling ligger nesten dobbelt så høyt som den avlinga vi faktisk klarer å høste.

Les mer ›

Sortsomtale kornsorter

For at du i størst mulig grad skal kunne få tak i ønsket art og sort til våronna 2018, er det som i tidligere år viktig med en tidlig bestilling.

Les mer ›

Hundegras – aktuelt igjen?

Hundegras hadde ei storhetstid på 80-tallet, men har de siste åra vært lite brukt. Arten har flere fordeler som gjør at den bør vurderes av flere.

Les mer ›

Kvalitet på 2. slått

Årets grovforavlinger er varierende i Trøndelag. Sommeren var kald og nedbørrik. Det har vært en ustabil værtype med hyppig nedbør. Lave temperaturer og dårlig opptørking mellom regnbygene.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side