Lokale

Kvikkleire?

21.01.2021

NLR Trøndelag oppfordrer alle gårdbrukere som holder til på marin leirgrunn om å sette seg inn i hva kvikkleire er, og hva man skal være oppmerksom på som eier/forvalter av jordeiendom.

Les mer ›

Uttak av fôrprøver, oppbevaring og innsending til analyse

01.10.2020 (Oppdatert: 02.10.2020)

Har du ikkje tatt ut fôrprøver av årets grovfôr enda? Her følger ei kortfatta oppskrift på framgangsmåten, dersom du vil gjøre det sjøl. Ønsker du hjelp – ta kontakt med din rådgiver!

Les mer ›

Surfôrkvalitet i Trøndelag vekstsesongen 2020

01.10.2020

Statistikken over prøver av surfôr som er analysert så langt viser at førsteslåtten blei uvanleg tørr hos mange.

Les mer ›

Det treskes så det suser i Trøndelag

24.09.2020 (Oppdatert: 01.10.2020)

Noe av kornet som var grønt på mandag er gult i dag. Det treskes med vassprosenter helt ned i 14-18%, men stor variasjon.

Les mer ›

Glyfosat til vekstavslutning i bygg, kveite og havre til fôr

18.09.2020

Mattilsynet har innvilga generell dispensasjon for bruk av glyfosat til vekstavslutting i bygg, kveite og havre i Trøndelag og Nordland. Ordninga ble etter søknad også utvida til å gjelde fôrkveite.

Les mer ›

Når kan du ta i bruk rundballer og silo?

17.09.2020 (Oppdatert: 18.09.2020)

Rundballer uten tilsetting, med syretilsetting eller bakteriepreparat kan du i prinsippet begynne å fôre av med en gang. Har du brukt Kofasil/Xtrasil-produkter, må det gå minst fire uker.

Les mer ›

Grønn og rå halm? Hva gjør vi så?

02.09.2020

Det har vært et krevende år både for kornprodusenter og grovfôrprodusenter.

Les mer ›

Modning av etterrenning i korn – status 3 veker inn i august

28.08.2020

NLR Trøndelag lova ved førre korsveg at det skulle bli gjort ei fagleg vurdering mot slutten av august på status i modning av korn.

Les mer ›

Gjer klart for haustbeite

27.08.2020

Når dyra kjem heim att frå setre og utmarksbeite, må vi ha klart godt fôr, anten det er til kjøtt- eller mjølkeproduksjon. På same tid må vi syte for at skifte i fôrkvalitet ikkje vert for stort.

Les mer ›

Registrering av grovfôravlinger i regneark

25.09.2019

Det er ikke for seint å komme i gang med notater om årets avling. Kanskje passer det til og med enda bedre nå når rundballer skal fraktes heim, fôret skal analyseres mm.

Les mer ›

Høstbekjempelse av høymole

13.08.2020

Det varme og tørre været i juni 2020 ga optimale forhold for vekster med dypt rotsystem. Det er sannsynlig at dette kan gi økt oppblomstring av høymole neste vekstsesong.

Les mer ›

Ulovlig å tvangsmodne etterrenning

12.08.2020 (Oppdatert: 27.08.2020)

Årets vekstsesong har gitt store utfordringer for trønderske kornprodusenter. Det går mot ujevn og kanskje sein modning. Når skal en treske og hvor lenge tør en vente?

Les mer ›

Sopp, vekstregulering og insekt i korn - dagsaktuelt i kornåkrene

08.07.2020

Tørken har gjort at mange kornåkrer har fått hard medfart. Innimellom er det likevel noe som står fint, særlig de som ble sådd før vinteren satte inn først i mai.

Les mer ›

Varmesum som beslutningsstøtte for andreslått

08.07.2020

Dei som bruker varmesum som beslutningsstøtte for val av tidspunkt for andreslåtten, bør i år begynne summeringa av middeltemperaturar først frå den datoen det første regnet kom etter slåtten, dvs rundt 28.juni. Med denne reknemåten ligg det ikkje an til andreslått før i byrjinga av august, sjøl for dei som skal ha 0,90-fôr eller betre.

Les mer ›

Gjenlegg med dekkvekst som skyt no – slå eller la stå?

02.07.2020

Frå ulike deler av Trøndelag kjem det spørsmål om kva ein skal gjere med dekkveksten som var planlagt hausta som grønnfôr når kornet skyt på 30 cm høgde.

Les mer ›

Sprøyting etter førsteslått, kanskje ikke i år?

02.07.2020

Man må velge sine kamper med omhu, og i år er kanskje ikke året for å ta ugraskampen i etablert eng etter førsteslåtten.

Les mer ›

Gjødsle eller vente?

18.06.2020

I disse dager er mange i gang med slåtten i Trøndelag. Med strålende sol og høye temperaturer er det gode forhold for slått og fortørk, men langt fra optimalt for husdyrgjødselspreding.

Les mer ›

Kvalitetsutvikling og prognoser i gras 2020

10.06.2020 (Oppdatert: 02.07.2020)

Dette blir den siste oppdateringa med kvalitetsprøver fra ordinære førsteslåtter i 2020. Graset er nå slått på alle lokaliteter der det tas ut prøver.

Les mer ›

Prognoser for avlings- og kvalitetsutvikling i gras ved pinsetider

28.05.2020

NLR Trøndelag tar også i år sikte på å ta ut prøver for å analysere kvalitetsutvikling i gras i ulike deler av Trøndelag.

Les mer ›

Kald mai for korn i Trøndelag

28.05.2020

Det meste av våronna er endeleg ferdig i store delar av Trøndelag. Kornet er stort sett sådd og potetsettinga går mot slutten. Når mai går mot slutten, legg vi bak oss ein lang periode prega av vêret.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.