Lokale

Bjørnkjeksa sprer seg

De siste åra har Bjørnkjeks fått stadig større utbredelsesområde. Både Sibirbjørnkjeks, Kystbjørnkjeks og Kjempebjørnkjeks hører hjemme under Svartlistearter.

Les mer ›

Varmesum og nedbør uke 26

Vi har hatt enda ei uke med regn i Trøndelag, og mange venter nå utålmodig på slåtten. I de tidligste områdene var det en del som fikk slått i forrige finværesperiode.

Les mer ›

Ugraskamp i reparert eng

Etter mykje reparasjon av overvintringsskade i eng blir det svert viktig å fylje opp kampen mot ugraset.

Les mer ›

Floghavrebekjemping

Har du først fått floghavre på areal som du driver må bekjemping og kontroll tas seriøst for å unngå videre spredning.

Les mer ›

Rugbeitene er klare for første avbeiting

Både i fjor og i år er det en del som har sådd rug og raigras til beite, og mange hadde positive erfaringer med rugbeitinga sist år.

Les mer ›

Grasprøver uke 25

Grasprøver – nye prøver. Flere prøver blir lagt inn fortløpende som de kommer til oss.

Les mer ›

Varmesum og nedbør uke 25

Vi venter på slåtteværet! Flere steder i regionen vår er både graset og bonden klar til slått, men så kom regnværet. Enkelte områder har fått store mengder nedbør sist uka

Les mer ›

Gulning av korn i økoåker

I forrige e-postmelding skrev vi litt om mangelsymptomer i korn. De samme symptomer kan vi selvsagt også få i økokorn. Selv om det er økologisk korn, fins det mulige tiltak å sette inn.

Les mer ›

Tidlig sopp og vekstregulering, evt. sen ugrassprøyting i vårkorn

Det har kommet en del nedbør, temperaturene er ikke så aller verst så vi bør regne med at vi har hatt en periode som er gunstig for utvikling av sopp.

Les mer ›

N-sensormålinger i høsthvete i uke 23

Det er forsøk med ulike gjødselstrategi i høsthvete på Stjørdal. Det er en del av en forsøksserie som har tilsvarende forsøk flere steder i lander der det er en del høsthvete.

Les mer ›

Ugrasbekjemping i gjenlegget

For å lykkes i kampen mot ugraset er det viktig å ha en god plan for ugrasbekjempelse. Kjemisk brakking før pløying/jordarbeiding legger et godt grunnlag for et vellykka gjenlegg.

Les mer ›

Uttak av grasprøver uke 23

Prøvene fra forrige uke viser en jevn utvikling av graset på ei uke.

Les mer ›

Varmesum og nedbør uke 24

Den siste uka har vi fått en del nedbør og døgngradene har skutt i været.

Les mer ›

Korn: Behov for mer N?

Det var veldig tørt en stund eter våronna så en fryktet for forsommertørke tilsvarende fjoråret, men nedbøren kom godt etter 20 mai.

Les mer ›

Mangel på næringsstoffer i korn?

Ta bladprøve for å fastslå mangelen

Les mer ›

Uttak av grasprøver før slått – resultat fra uke 22 er kommet

Så har vi starta opp med uttak av grasprøver i forkant av slåtten, og de første analyser av grasprøver er klare. Som forventet har de svært høgt energiinnhold.

Les mer ›

Varmesum og nedbør uke 23

Selv om det har vært en kjølig og etterhvert en nedbørrik vår, går varmesummene sakte men sikkert framover.

Les mer ›

Hvordan er det i Namdalen med kornet?

Vi har fått en pen start på veksten med jevn spiring. Det kan i disse dagene bli noe gulfarget åker uten at det trenger være noe galt. Nå skal næringen tas opp fra jorda.

Les mer ›

Grovfôrprodusentens viktigste beslutning

Tidspunktet for 1. slåtten er grovfôrprodusentens viktigste beslutning hevder Anne-Maj Gustavsson ved Sveriges Landbruksuniversitet i Umeå.

Les mer ›

Sprøyting mot frøugras i vårkorn uten gjenlegg

Ugrasmodellen i VIPS er et nyttig hjelpemiddel ved valg av frøugrasmidler i korn. Det er også viktig å ha en god sprøytestrategi slik at man unngår utvikling og oppformering av resistent ugras.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side