Presentasjon av nye Vegard Ekker

Vegard Ekker

Rådgiver jord og plantekultur
NLR Trøndelag SA
Overhalla
Grovfôr
Potet
Klima