Torhild s

Torhild Svisdal Mjøen

Seniorrådgiver
NLR Trøndelag SA
Oppdal
Grovfôr
Grønnsaker
Klima
Jordprøver og gjødslingsplan