Bilde Sanna

Sanna Krüger Persson

Rådgiver jord og plantekultur, Sivilagronom
NLR Trøndelag SA
Leinstrand
Korn
Maskinteknikk og presisjonslandbruk