IMG 8760 Martin Eriksen

Martin Eriksen

Rådgiver plantekultur
NLR Trøndelag SA
Steinkjer
Grovfôr
Korn
Jordprøver og gjødslingsplan