IMG 8779 Maren Kjoren Leraand2

Maren Kjøren Leraand

Rådgiver plantekultur
NLR Trøndelag SA
Brekstad
Grovfôr
Korn
Klima
Jordprøver og gjødslingsplan