Havar2

Håvar Endre Hanger

Rådgiver/MNLT/Sivilagronom
NLR Trøndelag SA
Leinstrand
Korn
Økonomi
Landbrukstakst